MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránce je rozdělovník na další zajímavosti, které se zaměřují na problematiku MHD nebo přímo MHD Žďár nad Sázavou, které nebyly uvedeny v rámci některé jiné internetové stránky této sekce. Výčet dalších zajímavostí není konečný, je průběžně doplňován.
.

.
NÁVRH HLAVNÍCH ZÁSAD DÍLČÍ DOPRAVNÍ POLITIKY S PŮSOBNOSTÍ NA MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU:
Byl vypracován uvedený návrh, který je na příslušné internetové stránce k dispozici k připomínkám.
Vaše návrhy na změny, úpravu či doplnění tohoto materiálu můžete zasílat mailem na příslušnou adresu v rámci stránky Kontaktní informace.
MARKETINGOVÝ PRŮZKUM MHD:
V případě zájmu se můžete podívat na sestavený marketingový průzkum.
Reakce můžete opět zasílat mailem na příslušnou adresu v rámci stránky Kontaktní informace.
SROVNÁVACÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM:
Analogicky se můžete podívat na sestavený dopravní průzkum.
Podobně platí nabídka na zasílání reakcí na mailovou adresu v rámci stránky Kontaktní informace.
.


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Odkazy k MHD a městu
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Fotogalerie MHD /od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.