MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Praktické rady a informace..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
CÍLE CEST A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce je seznam vybraných cílů cest města Žďáru nad Sázavou a k tomuto seznamy nejbližších zastávek.
V případě, že existuje více alternativ spojení, je těchto zastávek uvedeno více.
UPOZORNĚNÍ:
Výčet obsluhujících linek (viz níže) nemusí být vždy zcela beze změny; vztahuje se k pracovním dnům.
Sledujte aktuální uzavírky komunikací s vlivem na provoz linek MHD pod odkazem Změny v provozu a uzavírky
.

.
Skupina
Zdroj nebo cíl cesty (ulice)
Nejbližší zastávky (čísla linek MHD)
Státní správa
Městský úřad (Žižkova) Žižkova (3, 4, 6, 7)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Dr. Drože) Libušínská (1, 4, 5, 8)
Finanční úřad (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Úřad práce (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Okresní soud (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Okresní státní zastupitelství (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Probační a mediační služba ČR - středisko ZR (Žižkova) Žižkova (3, 4, 6, 7)
Okresní správa sociálního zabezpečení (Husova) Nádražní (3, 6)
Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Katastrální úřad / pracoviště (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Celní úřad (Komenského) Žižkova (3, 4, 6, 7)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
K. pozemkový úřad - Pobočka ZR (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
K. hygienická stanice - Územní pracoviště ZR (Hutařova) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
K. veterinární správa - Inspektorát ZR (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Státní okresní archiv (U Malého lesa) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Žďárské vrchy (Brněnská) Brněnská, policie (2, 4, 5)
Agentura pro zemědělství a venkov Žďár nad Sázavou (Strojírenská) Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Územní odbor Policie ČR (Brněnská) Brněnská, policie (2, 4, 5)
Městská policie (nám. Republiky) Horní (2, 5, 6)
Zdravotní ústav - Územní pracoviště ZR (Hutařova) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Zemědělská vodohospodářská správa - pracoviště ZR (Luční) Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Okresní agrární komora (Komenského) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Okresní hospodářská komora (náměstí Republiky) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Dopravní inspektorát (náměstí Republiky) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Hasičský záchranný sbor ČR - Územní odbor ZR (Jamská) Novoměstská (3, 4, 6, 8)
Jamská I (3, 9)
Státní zemědělský intervenční fond - oddělení ZR (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Školství
Základní škola (Komenského 2) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Základní škola (Komenského 6) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Základní škola (Švermova 4) Horní (2, 5, 6) - Švermova
Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) - Švermova
Zámek (1, 2, 6, 7) - Zámek
Základní škola (Palachova 35) Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Gymnázium (Neumannova) Neumannova (3, 4, 6, 8)
Biskupské gymnázium (U Klafárku) Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Libušínská (1, 4, 5, 8)
VOŠ a Střední průmyslová škola (Studentská) Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
VOŠ a Střední průmyslová škola (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Strojírenská, ŽĎAS (1, 4)
Škola ekonomiky a cestovního ruchu (U Klafárku) Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Libušínská (1, 4, 5, 8)
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická (Dvořákova) Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Střední škola gastronomická (U Klafárku) Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Libušínská (1, 4, 5, 8)
Střední škola obchodní a služeb SČMSD (Komenského) Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Základní umělecká škola Františka Drdly (Doležalovo náměstí) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Plavecká škola (Švermova) Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Horní (2, 5, 6)
Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6)
K. inspektorát České školní inspekce - pracoviště ZR (Dolní) Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6)
Pedagogicko-psychologická poradna (Veselská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Kultura a sport
Městské divadlo (Doležalovo náměstí) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Zámek (Santiniho - Zámek) Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Expozice J.B.Santiniho (Santiniho - Zámek) Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Regionální muzeum (Tvrz) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
Knihovna Matěje Josefa Sychry (Havlíčkovo náměstí) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
kostel na Zelené Hoře - památka UNESCO Zelená Hora, hřbitov (6)
Sychrova (3, 5, 6)
historický Dolní hřbitov (Santiniho) Tokoz (1, 2, 6, 7)
historický most v Zámku (Santiniho) Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Kino Vysočina (Žižkova) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Dům kultury (Dolní) Žižkova (3, 4, 6, 7)
Zimní stadion (Jungmanova) Wonkova (1, 4, 8)
Sportovní hala (Jungmanova) Wonkova (1, 4, 8)
Fotbalový stadion (Jungmanova) Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Tenisové dvorce (Jungmanova) Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Volejbalové dvorce Rybníček (Horní) Horní (2, 5, 6)
Hala pro basketbal (Komenského) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Plavecký bazén - Relaxační centrum (za ZŠ Švermova) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
Horní (2, 5, 6)
Pilská nádrž - příměstská rekreační oblast Pilská nádrž (2)
ČSTV - okresní tělovýchovné sdružení ZR (Jungmannova) Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Ostatní
Železniční stanice Žďár nad Sázavou (Chelčického) Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Autobusové nádraží (Chelčického) Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Informační centrum (nám. Republiky) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
Církev římskokatolická - kostel Žďár 1 (Tvrz) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
Církev římskokatolická - kostel Žďár 2 (Santiniho - Zámek) Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Církev českobratrská evangelická (Husova) Nádražní (3, 6)
Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Církev československá husitská (Kopečná) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Hřbitov 1 (Jamská) Novoměstská (3, 4, 6, 8)
Urnový hřbitov (Horní) Horní (2, 5, 6)
Hřbitov Zelená Hora Zelená hora, hřbitov (6)
Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Poliklinika Žďár nad Sázavou (Studentská) Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Penzion pro důchodce (Okružní) Okružní, dolní (1, 4, 6, 8, 9)
Dům s pečovatelskou službou (Libušínská) Libušínská (1, 4, 5, 8)VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Uzel "Autobusové nádraží"
-.Aktuality, změny jízdních řádů
-.Pravidelný provoz MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Garantované bezbariérové spoje
-.Seznam zrychlených spojů
-.Další praktické rady a informace
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
-.Informace o spojení k hotelu Jehla
.