přechod na úvodní stranu
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
....english..Deutsch...........
........................
.
.
.......... ..Úvodní stránka / Praktické rady a informace..
CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD
VYHLEDÁVÁNÍ SPOJENÍ (NOVÉ OKNO)
JÍZDNÍ ŘÁDY LINKOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY ZASTÁVKOVÉ
TARIF (CENÍK JÍZDNÉHO)
MAPY SÍTĚ LINEK
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY
PLATEBNÍ (ČIPOVÉ) KARTY
INTERAKTIVNÍ MAPA MĚSTA A MHD
.
PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
UZEL "AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ"
AKTUALITY, ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
PRAVIDELNÝ PROVOZ MHD
SEZNAM ZASTÁVEK MHD
ULICE A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
CÍLE CEST A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
GARANTOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SPOJE
SEZNAM ZRYCHLENÝCH SPOJŮ
DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
.
KONTAKT A DISKUZE
KONTAKTNÍ INFORMACE
KONTAKT - WEBOVÉ ROZHRANÍ
VOLNÉ SDRUŽENÍ "ZA ŽĎÁRSKOU MHD"
ZASÍLÁNÍ NOVINEK E-MAILEM
SPOLUPRACUJTE S NÁMI
PODPOŘTE TYTO STRÁNKY
NÁZORY, DOTAZY, KOMENTÁŘE
ČLÁNKY V TISKU O MHD
DALŠÍ INFORMACE A NEZAŘAZENÉ
 .....
ZAJÍMAVOSTI Z MHD
ODKAZY K MHD A K MĚSTU
HISTORIE MHD
50 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU
VÍTE, ŽE ...?
FOTOGALERIE MHD (OD ROKU 2001)
VIDEA Z MHD
STUDIE MHD
STUDIE PROVEDITELNOSTI IDS
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
 ..
ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ
OHODNOŤTE TYTO STRÁNKY
FONTY PÍSEM Z DOPRAVY
HRY S MOTIVEM Z MHD
VYSTŘIHOVÁNKY
TEST - ZNÁTE DOBŘE MHD?
KVÍZ - NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH ANKET


© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001
.
CÍLE CEST A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce je seznam vybraných cílů cest města Žďáru nad Sázavou a k tomuto seznamy nejbližších zastávek.
V případě, že existuje více alternativ spojení, je těchto zastávek uvedeno více.
UPOZORNĚNÍ:
Výčet obsluhujících linek (viz níže) nemusí být vždy zcela beze změny; vztahuje se k pracovním dnům.
Sledujte aktuální uzavírky komunikací s vlivem na provoz linek MHD pod odkazem Změny v provozu a uzavírky
.

.
Skupina
Zdroj nebo cíl cesty (ulice)
Nejbližší zastávky (čísla linek MHD)
Státní správa
Městský úřad (Žižkova) Žižkova (3, 4, 6, 7)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Dr. Drože) Libušínská (1, 4, 5, 8)
Finanční úřad (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Úřad práce (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Okresní soud (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Okresní státní zastupitelství (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Probační a mediační služba ČR - středisko ZR (Žižkova) Žižkova (3, 4, 6, 7)
Okresní správa sociálního zabezpečení (Husova) Nádražní (3, 6)
Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Katastrální úřad / pracoviště (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Celní úřad (Komenského) Žižkova (3, 4, 6, 7)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
K. pozemkový úřad - Pobočka ZR (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
K. hygienická stanice - Územní pracoviště ZR (Hutařova) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
K. veterinární správa - Inspektorát ZR (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Státní okresní archiv (U Malého lesa) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Žďárské vrchy (Brněnská) Brněnská, policie (2, 4, 5)
Agentura pro zemědělství a venkov Žďár nad Sázavou (Strojírenská) Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Územní odbor Policie ČR (Brněnská) Brněnská, policie (2, 4, 5)
Městská policie (nám. Republiky) Horní (2, 5, 6)
Zdravotní ústav - Územní pracoviště ZR (Hutařova) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Zemědělská vodohospodářská správa - pracoviště ZR (Luční) Květná (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Okresní agrární komora (Komenského) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Okresní hospodářská komora (náměstí Republiky) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Dopravní inspektorát (náměstí Republiky) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Hasičský záchranný sbor ČR - Územní odbor ZR (Jamská) Novoměstská (3, 4, 6, 8)
Jamská I (3, 9)
Státní zemědělský intervenční fond - oddělení ZR (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Strojírenská, u mostu (1, 4, 7, 8, 9)
Školství
Základní škola (Komenského 2) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Základní škola (Komenského 6) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Základní škola (Švermova 4) Horní (2, 5, 6) - Švermova
Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) - Švermova
Zámek (1, 2, 6, 7) - Zámek
Základní škola (Palachova 35) Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Gymnázium (Neumannova) Neumannova (3, 4, 6, 8)
Biskupské gymnázium (U Klafárku) Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Libušínská (1, 4, 5, 8)
VOŠ a Střední průmyslová škola (Studentská) Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
VOŠ a Střední průmyslová škola (Strojírenská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Strojírenská, ŽĎAS (1, 4)
Škola ekonomiky a cestovního ruchu (U Klafárku) Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Libušínská (1, 4, 5, 8)
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická (Dvořákova) Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Střední škola gastronomická (U Klafárku) Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Libušínská (1, 4, 5, 8)
Střední škola obchodní a služeb SČMSD (Komenského) Libická (1, 3, 4, 6, 8, 9)
Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Základní umělecká škola Františka Drdly (Doležalovo náměstí) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Plavecká škola (Švermova) Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Horní (2, 5, 6)
Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6)
K. inspektorát České školní inspekce - pracoviště ZR (Dolní) Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Havlíčkovo náměstí (2, 5, 6)
Pedagogicko-psychologická poradna (Veselská) Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Kultura a sport
Městské divadlo (Doležalovo náměstí) Nádražní (3, 6)
Horní (2, 5, 6)
Zámek (Santiniho - Zámek) Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Expozice J.B.Santiniho (Santiniho - Zámek) Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Regionální muzeum (Tvrz) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
Knihovna Matěje Josefa Sychry (Havlíčkovo náměstí) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
kostel na Zelené Hoře - památka UNESCO Zelená Hora, hřbitov (6)
Sychrova (3, 5, 6)
historický Dolní hřbitov (Santiniho) Tokoz (1, 2, 6, 7)
historický most v Zámku (Santiniho) Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Kino Vysočina (Žižkova) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Dům kultury (Dolní) Žižkova (3, 4, 6, 7)
Zimní stadion (Jungmanova) Wonkova (1, 4, 8)
Sportovní hala (Jungmanova) Wonkova (1, 4, 8)
Fotbalový stadion (Jungmanova) Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Tenisové dvorce (Jungmanova) Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Volejbalové dvorce Rybníček (Horní) Horní (2, 5, 6)
Hala pro basketbal (Komenského) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Plavecký bazén - Relaxační centrum (za ZŠ Švermova) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
Horní (2, 5, 6)
Pilská nádrž - příměstská rekreační oblast Pilská nádrž (2)
ČSTV - okresní tělovýchovné sdružení ZR (Jungmannova) Bezručova, stadion (1, 2, 3, 5, 6, 7)
Ostatní
Železniční stanice Žďár nad Sázavou (Chelčického) Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Autobusové nádraží (Chelčického) Autobusové nádraží (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Informační centrum (nám. Republiky) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
Církev římskokatolická - kostel Žďár 1 (Tvrz) Havlíčkovo náměstí (2, 6)
Církev římskokatolická - kostel Žďár 2 (Santiniho - Zámek) Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Církev českobratrská evangelická (Husova) Nádražní (3, 6)
Strojírenská, u Hajčmanů (1, 4, 7, 8, 9)
Církev československá husitská (Kopečná) Brodská, obch.domy (3, 5, 6, 7)
Hřbitov 1 (Jamská) Novoměstská (3, 4, 6, 8)
Urnový hřbitov (Horní) Horní (2, 5, 6)
Hřbitov Zelená Hora Zelená hora, hřbitov (6)
Zámek (1, 2, 6, 7)
Sychrova (3, 5, 6)
Poliklinika Žďár nad Sázavou (Studentská) Studentská (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Penzion pro důchodce (Okružní) Okružní, dolní (1, 4, 6, 8, 9)
Dům s pečovatelskou službou (Libušínská) Libušínská (1, 4, 5, 8)


.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.UZEL "AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ"
-.AKTUALITY, ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
-.PRAVIDELNÝ PROVOZ MHD
-.SEZNAM ZASTÁVEK MHD
-.ULICE A NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKY MHD
-.GARANTOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SPOJE
-.SEZNAM ZRYCHLENÝCH SPOJŮ
-.DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
-.Informace o spojení k hotelu Jehla
.