MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
a href="http://www.youtube.com/channel/UCWw-HLKIgwD2V9yspN8sVZQ" target="_blank" TITLE="Videa na YouTube z MHD Žďár nad Sázavou">......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Praktické rady a informace..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
PŘESTUPNÍ UZEL "AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ"
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránce jsou v jednotlivých kapitolách uvedeny základní informace k přestupnímu uzlu "Autobusové nádraží".
V případě zájmu zašlete doporučení na doplnění informací.
UPOZORNĚNÍ:
Odjezdy spojů linek (viz níže) nemusí být vždy zcela beze změny.
Sledujte aktuální uzavírky komunikací s vlivem na provoz linek MHD pod odkazem Změny v provozu a uzavírky
.

.
ÚVODNÍ INFORMACE:
Ve Žďáru nad Sázavou na rozdíl od mnoha jiných měst podařilo již dříve vytvořit důležitý dopravně-přepravní uzel, který zajišťuje prostorovou návaznost mezi osobní železniční dopravou, veřejnou linkovou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou, přičemž je zaručena i možnost návaznosti na taxislužbu a jiné formy individuální dopravy. 
Všechny spoje různých druhů veřejné dopravy, které jsou vedeny na území nebo přes území města, v tomto uzlu začínají nebo končí svoji jízdu, popř. zde přes tento uzel s mezizastavením projíždějí. 
S ohledem na tento důležitý bod dopravně-přepravního významu je nutno na této straně uvést zejména pro návštěvníky města základní informace pro orientaci, aby mohli případně využít služeb MHD Žďár nad Sázavou. Protože tento uzel je pro mnohé cestující přeneseně vstupní branou do města, byla vytvořena i tato dílčí stránka v rámci těchto internetových stránek o MHD Žďár nad Sázavou.
ZNÁZORNĚNÍ POLOHY STANOVIŠŤ MHD:
Na uvedeném schématu je uvedeno zjednodušeně uspořádání všech důležitých prvků pro orientaci cestujících MHD:
..
VIDEA Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ - ROK 2019:
Pozn.: Starší videa naleznete na stránce, kde jsou Videa z MHD.
VIDEO 1:
Kliknutím na tento ODKAZ se v samostatném okně otevře video (velikost 2940 kB), ze kterého je možno získat základní přehled o uspořádání celého autobusového nádraží. Video (v délce 14 sekund) bylo pořízeno 8. 6. 2019 odpoledne z prostoru vedle okružní křižovatky ulic Nádražní a Chelčického.
Časový sled v sekundách zobrazování jednotlivých součástí je následující:
0-4: pohled na okružní křižovatku,
9-14: pohled na označníky nových stanovišť číslo 1-3, na konci videa je v pozadí výpravní budova žst. Žďár nad Sázavou s hlavním vchodem do nádražní haly (z tohoto místa bylo pořízeno následující VIDEO 2).
VIDEO 2:
Kliknutím na tento ODKAZ se v samostatném okně otevře video (velikost 1932 kB, trvání 9 sekund, pořízeno 8. 6. 2019 odpoledne z prostoru před hlavním vchodem do nádražní haly železniční stanice Žďár nad Sázavou), ze kterého je možno získat základní přehled o uspořádání celého autobusového nádraží.
Časový sled v sekundách zobrazování jednotlivých součástí je následující:
0-1: pohled na místo s instalovanými informačními tabulemi pro MHD (mezi poštovní schránkou a dalšími tabulemi) na okraji chodníku,
0-2: pohled na označník nového stanoviště číslo 1, v pozadí za okružní křižovatkou je Nádražní ulice vedoucí do centra města,
4-9: pohled na odstavnou plochu pro autobusy MHD a na označníky nových stanovišť číslo 2 a 3.
ODJEZDY SPOJŮ LINEK MHD ZE ZASTÁVKY AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ:
Kliknutím na tento ODKAZ se otevře časový sled odjezdů spojů linek MHD ze zastávky Autobusové nádraží. 
USPOŘÁDÁNÍ STANOVIŠŤ PRO MHD:
Na autobusovém nádraží jsou pro jednotlivé linky MHD vyhrazena následující stanoviště:
- stanoviště 1: pro spoje linek 1, 2, 5 a 7,
- stanoviště 2: pro spoje linek 3 a 9,
- stanoviště 3: pro spoje linek 4, 6 a 8.
INFORMAČNÍ TABULE PRO MHD:
Na západní straně autobusového nádraží na okraji chodníku u stanoviště číslo 1 se nachází od 10. 5. 2005 informační tabule pro MHD. Vzhled tabulí je zřejmý z následujících fotografií (po kliknutí na fotografii se otevře tato fotografie v plné velikosti v novém okně):
foto 1: celkový pohled na obě tabule
foto 2: detailní pohled na levou tabuli
foto 3: detailní pohled na pravou tabuli
Na informačních tabulích můžete zjistit analogické informace jako na těchto stránkách: 
- název MHD, 
- úvodní informace o MHD,
- seznam linek MHD,
- cizojazyčné verze informace o spojení MHD k památce UNESCO ve městě,
- tarifní podmínky v MHD, 
- schéma sítě linek MHD,
- seznam zastávek MHD s čísly linek,
- registr ulic a nejbližších zastávek MHD s čísly linek, 
- registr významných bodů a nejbližších zastávek MHD s čísly linek,
- garantovaná bezbariérovost vozidel - seznam spojů,
- seznam zrychlených spojů, 
- časový sled odjezdů spojů linek MHD z dané zastávky,
- všechny linkové jízdní řády MHD, 
- výňatek ze smluvních přepravních podmínek,
- informace o aplikaci kdyprijede.cz.
VYSTŘIHOVÁNKA OZNAČNÍKŮ STANOVIŠŤ MHD:
Pod tímto ODKAZEM je ke stažení vystřihovánka stávajících označníků zastávek MHD, kterou poskytl pan Radek Prokop. 


.

VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Aktuality, změny jízdních řádů
-.Pravidelný provoz MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Garantované bezbariérové spoje
-.Seznam zrychlených spojů
-.Další praktické rady a informace
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
-.Odjezdy spojů linek ze zastávky TOKOZ
-.Informace o spojení k hotelu Jehla
.