Má smysl doplnit linky
MHD o tzv. seniortaxi?
určitě ano 24.5%
spíše ano 37.1%
spíše ne 12.6%
určitě ne 7.9%
nevím 8.6%
je to jedno 7.9%
Hlasujte kliknutím na variantu.