Jak hodnotíte opravenou zastávku
MHD Studentská v nové poloze?
určitě kladně 65.7%
spíše kladně 7.8%
spíše záporně 4.9%
určitě záporně 8.8%
nezajímá mě to 7.8%
nedokáži rozhodnout 4.9%
Hlasujte kliknutím na variantu.