Má smysl doplnit linky
MHD o tzv. seniortaxi?
určitě ano 19.6%
spíše ano 43.5%
spíše ne 8.7%
určitě ne 8.7%
nevím 10.9%
je to jedno 6.5%
Hlasujte kliknutím na variantu.