MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
.......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Cestování v rámci MHD..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY PRO MHD
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na stránce jsou uvedeny strukturované informace o probíhajících a připravovaných uzavírkách v rámci aktuálního/následujícího kalendářního roku.
Kromě toho jsou pro doplnění uvedeny i informace proběhlých změnách.
UPOZORNĚNÍ:
Vychází se z veřejně přístupných informacích o změnách v provozu a uzavírkách pro MHD ve Žďáru nad Sázavou. Provozovatel proto nenese odpovědnost za neúplné, chybné nebo obecně chybějící veřejně přístupné informace.


.
UZAVÍRKA ULICE STUDENTSKÁ
Trvání uzavírky: 16. listopadu 2018 od 10:30 do 17. listopadu 2018 včetně
Uzavřený úsek pro MHD: ulice Studentská
Druh změny v provozu: jízda odklonem
Důvod uzavírky: uzavírka ulice Studentská z důvodu úpravy křižovatky ulic Wonkova-Studentská-Vysocká
Dotčené linky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
Zrušené zastávky:
- Studentská (zrušeno pro spoje linek číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8)
- Wonkova (zrušeno pro spoje linek číslo 4 a 8)
Náhradní zastávky:
 - Wonkova (náhradní pro spoje linek číslo 1, 2, 3, 5, 6 a 7)
 - Libušínská a Neumannova (náhradní pro spoje linek číslo 4 a 8)
Dotčená zastávková stanoviště:


.
ZBÝVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZMĚNY V MHD V ROCE 2018 (NEÚPLNOST SEZNAMU VYHRAZENA):
- možnost rekonstrukce křižovatky Vysocká-Wonkova-Neumannova s očekávaným vlivem na provoz MHD
- možnost zřízení stanoviště zastávky Brněnská, policie pro směr od centra
- možnost zřízení nové zastávky na ulici Dolní (2 stanoviště)
. PŘEDCHOZÍ ZMĚNY V PROVOZU A UZAVÍRKY PRO MHD:
.

.

VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Vyhledávání spojení (nové okno)
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Tarif (ceník jízdného)
-.Mapa sítě linek
-.Smluvní přepravní podmínky
-.Platební (čipové) karty
-.Interaktivní mapa MHD
.