english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Další zajímavosti  

SROVNÁVACÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránce je uvedena jedna z dalších zajímavosti, které se zaměřují na problematiku MHD nebo přímo MHD Žďár nad Sázavou, které nebyly uvedeny v rámci některé jiné internetové stránky této sekce. Výčet dalších zajímavostí není konečný, je průběžně doplňován.
.

.
PRACOVNÍ MATERIÁL:
K tomuto pracovnímu materiálu (nedokončenému!) přivítáme jakékoliv konstruktivní připomínky. Zasílat je můžete na adresy uvedené pod odkazem "Kontaktní informace".
Bylo by zajímavé provést obdobné srovnání systémů MHD v České republice mezi sebou. V případě MHD ve Žďáru nad Sázavou by bylo přínosné srovnání se systémy MHD v podobně velkých městech České republiky (také se nabízí možnost uskutečnění marketingového průzkumu).
SROVNÁVACÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM

Poznámka: Ve Francii bylo provedeno srovnání místních dopravních podniků za rok 2001. Paříž (RATP) nebyla pro svou výjimečnost do průzkumu zařazena. Závěrečné hodnocení bylo provedeno pro 23 dopravních podniků, 2 podniky nebyly do závěrečného hodnocení zahrnuty (nedostatečný počet odpovědí). Hodnocení vycházelo ze součtu umístění v jednotlivých oblastech (v každé oblasti bylo počítáno za nejlepší umístění 25 bodů, za nejhorší 1 bod, čili čím vyšší součet, tím lepší hodnocení). Neklasifikovány byly dopravní podniky, které na danou otázku neodpověděly. 

Hodnocené oblasti:
A. Celková nabídka dopravy

1. Nabídka (km/obyvatele) - celkové ujeté vozokm za rok lomeno počtem obyvatel na území obsluhovaném MHD. 
2. Hustota sítě (km linek/km2)- kvalita plošné obsluhy vyjádřená počtem kilometrů linek MHD k ploše obsluhovaného území. 
3. Kapacita (místokm/obyvatele) - počet nabízených místokilometrů lomeno počtem obyvatel na území obsluhovaném MHD.
B. Využití
1. Mobilita – Hybnost (jízd/rok/obyvatel) - počet jízd každým obyvatelem obsluhovaného území za rok. 
2. Stupeň využití (cestujících/km) - celkový počet cestujících lomeno celkový počtem ujetých vozokm.
C. Kvalita nabídky
1. Frekvence (km/km2) - počet ujetých vozokilometrů na km2 obsluhovaného území. 
2. Cestovní rychlost (km/hod).
3. Průměrné stáří autobusového parku (v letech).
4. Alternativní autobusy (v %) - poměr autobusů poháněných zemním plynem nebo propan-butanem, emulzní naftou, elektřinou nebo vybavených filtry částic na celkovém vozovém parku autobusů.
D. Rovnoměrnost dopravy 
1. Nabídka o víkendu - v % z nabídky ve všední dny.
2. Nabídka večer a v noci (po 21 hod.) - v % z nabídky ve všední dny. 
3. Rozsah provozu - časový interval mezi prvním a posledním spojem, tj. doba, po kterou MHD jezdí.
4. Pokrytí prostoru - poměr mezi počtem obyvatel na území obsluhovaném MHD a celkovým počtem obyvatel aglomerace.
E. Tarify
1. Cena jednotlivé jízdenky.
2. Cena bločku jízdenek (10 jízdenek).
3. Cena měsíčního předplatného.
F. Investice a dotace
1. Míra investic na obyvatele - celkové investice do MHD (z prostředků měst a dopravců) lomeno počtem obyvatel obsluhovaného území. 
2. Dotace a tarifní vyrovnání na obyvatele - finanční pomoc organizační autority (města) dopravci, celkové dotace lomeno počtem obyvatel obsluhovaného území. 
3. Doprava zdarma (v %) - procentní podíl těch, kteří mají nárok na bezplatnou přepravu (důchodci, nezaměstnaní, vojáci) z celkového počtu cestujících.
G. Dopravní politika
1. Vyhrazené jízdní pruhy (v %) - procentní podíl pruhů vyhrazených pouze pro MHD z celkové délky dopravní sítě.
2. P + R (míst) - počet míst na parkovištích P + R.
3. Cyklistické stezky (km) - délka vyhrazených cyklistických stezek. 
H. Bezpečnost
1. Napadení provozního personálu (počet/milion ujetých vozokm) - počet fyzických nebo slovních napadení provozního personálu na milion ujetých vozokm.
2. Napadení cestujících (počet/milion cestujících) - počet fyzických napadení cestujících na milion přepravených osob. 
3. Procento „černých“ pasažérů (v %) - reálné procento cestujících bez platné jízdenky.
I. Přístupnost
1. Nízkopodlažní autobusy a tramvaje (v %) - procentní podíl nízkopodlažních vozidel povrchové dopravy na celkovém vozovém parku. 
2. Hlasové informace (v %) - podíl vozidel s hlasovými informacemi o příští zastávce. 
3. Zvláštní služby pro osoby se sníženou pohyblivostí (uživatelů) - počet osob, které za rok využily zvláštní nabídku služeb pro tělesně postižené.
.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky