english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Další zajímavosti  

MARKETINGOVÝ PRŮZKUM MHD

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránce je uvedena jedna z dalších zajímavosti, které se zaměřují na problematiku MHD nebo přímo MHD Žďár nad Sázavou, které nebyly uvedeny v rámci některé jiné internetové stránky této sekce. Výčet dalších zajímavostí není konečný, je průběžně doplňován.
.

.
PRACOVNÍ MATERIÁL:
K tomuto pracovnímu materiálu (nedokončenému!) přivítáme jakékoliv konstruktivní připomínky. Zasílat je můžete na adresy uvedené pod odkazem "Kontaktní informace".
Bylo by také vedle srovnávacího dopravního průzkumu zajímavé provést také srovnání systémů MHD v České republice mezi sebou. V případě MHD ve Žďáru nad Sázavou by bylo opět přínosné srovnání se systémy MHD v podobně velkých městech České republiky.
 
MARKETINGOVÝ PRŮZKUM MHD

1) Parametry: 
    1a) obyvatelstvo (počet obyvatel ve srovnávaném městě), 
    1b) dostupnost území městskou dopravou (procentuální podíl), 
    1c) zahájení provozu MHD (měsíc a rok), 
    1d) tranzitní linky MHD přes centrum (počet), 
    1e) radiální linky MHD – končící v centru (počet), 
    1f) okružní linky, smyčkové linky nebo „osmičkové“ linky MHD (počet), 
    1g) cestující / pracovní den (průměrný počet přepravených osob v pracovním dnu), 
    1h) integrace přepravy žáků a studentů do systému MHD (ano / ne), 
    1i) nárůst poptávky v prvním roce provozu MHD (procentuální podíl); 
2) Organizace / rozpočet pro marketing: 
    2a) manažer systému MHD (ano / ne), 
    2b) samostatný vedoucí marketingu (ano / ne), 
    2c) marketing plně zajišťovaný externí firmou (ano / ne), 
    2d) náklady na zřízení zastávek MHD (Kč), 
    2e) náklady na údržbu zastávek / rok (Kč), 
    2f) náklad na zavedení systému MHD (Kč), 
    2g) provozní náklady / rok (Kč), 
    2h) vlastní náklady na zavedení marketingu (Kč), 
    2i) vlastní náklady na marketingovou činnost (Kč); 
3) Průzkum přepravního trhu: 
    3a) anketa na zjištění zdrojů a cílů cest předtím (ano / ne), 
    3b) anketa na zjištění zdrojů a cílů cest poté (ano / ne), 
    3c) průzkum přepravního trhu externí firmou (ano / ne), 
    3d) průzkum kvality přepravních služeb (ano / ne), 
    3e) zveřejnění výsledků průzkumů přepravního trhu (ano / ne); 
4) Zainteresovanost a spoluúčast obyvatel města: 
    4a) komunikace s občany při přípravě projektu MHD (ano / ne), 
    4b) hodnocení na setkáních s občany (positivní / negativní), 
    4c) komunikace s občany při spuštění provozu MHD (ano / ne), 
    4d) plánovány další setkání s občany (ano / ne); 
5) Tarif: 
    5a) občanská předplatní jízdenka / měsíc (Kč), 
    5b) podíl držitelů předplatních jízdenek (procentuální podíl), 
    5c) minimální platnost předplatních jízdenek (počet měsíců / bez omezení), 
    5d) stupeň využití měsíčních jízdenek (počet jízd / měsíc), 
    5e) stupeň využití předplatních jízdenek (počet jízd / měsíc), 
    5f) stupeň využití studentských měsíčních jízdenek (počet jízd / měsíc); 
6) Organizace prodeje: 
    6a) střediska předprodeje jízdenek (ano / ne), 
    6b) pouze prodej řidičem (ano / ne), 
    6c) omezený prodej řidičem (ano / ne), 
    6d) prodejní automaty ve vozidlech (ano / ne); 
7) Středisko pro cestující MHD: 
    7a) středisko pro cestující (ano / ne), 
    7b) středisko pro cestující v centru (ano / ne), 
    7c) otevření nového střediska (kdy, vztah k zahájení provozu MHD / ne), 
    7d) středisko pro cestující: nepostradatelná funkce (ano / ne), 
    7e) středisko pro cestující: důležitá, ale ne nepostradatelná funkce (ano / ne), 
    7f) prodej upomínkových předmětů MHD (ano / ne); 
8) Jednotný vizuální styl MHD: 
    8a) logo MHD (ano / ne), 
    8b) slogan MHD (ano / ne), 
    8c) tiskopisy dopravce pro MHD (ano / ne), 
    8d) firemní barvy a styl MHD na skříni vozidel (ano / ne), 
    8e) skříň vozidel bez komerčních reklam (ano / ne), 
    8f) interiér vozidel bez komerčních reklam (ano / ne), 
    8g) jednotný vnitřní styl ve vozidlech (ano / ne), 
    8h) stejnokroje (ano / ne), 
    8i) jednotné označníky zastávek (ano / ne), 
    8j) přístřešky zastávek (ano / ne); 
9) Informace pro cestující tištěné a elektronické: 
    9a) distribuce knižních jízdních řádů do domácností (ano / ne), 
    9b) knižní jízdní řád se sítí linek MHD (ano / ne), 
    9c) síť linek na topografickém podkladu (ano / ne), 
    9d) síť linek schématicky znázorněná (ano / ne), 
    9e) síť linek s názorným trasováním (ano / ne), 
    9f) jízdní řády zvlášť pro každou linku (ano / ne), 
    9g) jízdní řád „do kapsy“ (ano / ne), 
    9h) doplňující úsekové (souhrnné) jízdní řády (ano / ne), 
    9i) internetové stránky pro MHD (ano / ne), 
    9j) internetové stránky s jízdními řády (ano / ne), 
    9k) internetové stránky se sítí linek (ano / ne), 
    9l) internetové stránky s tarifními informacemi, změnami v provozu apod. (ano / ne), 
    9m) WAP nebo SMS informace pro mobilní telefony (ano / ne); 
10) Provedení a náležitosti zastávek MHD: 
    10a) design konstrukce zastávek (ano / ne), 
    10b) označník zastávky v jednotném stylu (ano / ne), 
    10c) označník zastávky bez jednotného stylu (ano / ne), 
    10d) náklady na označník včetně instalace (Kč), 
    10e) tabule se sledem zastávek na lince (ano / ne), 
    10f) tabule se sledem zastávek se zastávkovými jízdními řády (ano / ne), 
    10g) schématická síť linek na všech zastávkách (ano / ne), 
    10h) schématická síť linek jen na nejdůležitější zastávce - uzlu (ano / ne), 
    10i) plán okolí nejdůležitějšího přestupního uzlu (ano / ne), 
    10j) vyhrazený prostor pro jízdní řády v čekárně střediska pro cestující (procentuální podíl), 
    10k) čekárna střediska pro cestující v jednotném vizuálním stylu (procentuální podíl); 
11) Informace pro cestující na / ve vozidlech: 
    11a) směr jízdy spoje na všech čtyřech stranách vně vozidla (ano / ne), 
    11b) digitální panel s názvy zastávek (ano / ne), 
    11c) digitální hlásič názvů zastávek (ano / ne), 
    11d) statické schéma linky uvnitř (ano / ne), 
    11e) dynamické schéma linky uvnitř (ano / ne), 
    11f) plán sítě linek MHD (ano / ne); 
12) Zavedení systému MHD: 
    12a) slavnostní zahájení pro občany (ano / ne), 
    12b) písemná pozvánka pro občany (ano / ne), 
    12c) informace v periodiku (ano / ne), 
    12d) velkoplošné plakáty (ano / ne), 
    12e) malé plakáty (ano / ne), 
    12f) plakáty na reklamních plochách (ano / ne), 
    12g) reklamní spot v rozhlase (ano-kde / ne), 
    12h) celebrity v reklamní kampani (ano / ne), 
    12i) dny bezplatné přepravy po zprovoznění MHD (ano-kolik / ne), 
    12j) informační desky / brožura pro odborné návštěvy (ano / ne); 
13) Zahájení pravidelného provozu: 
    13a) pravidelné tiskové zprávy (ano / ne), 
    13b) … četnost (dny – týdny-měsíce / není), 
    13c) zákaznická telefonická linka pro cestující (ano / ne), 
    13d) akce MHD v rámci městských slavností (ano / ne), 
    13e) výroční tiskové konference (ano / ne), 
    13f) výroční zpráva jako obrazová publikace (ano / ne), 
    13g) pravidelné periodikum pro cestující (ano / ne), 
    13h) … četnost výtisků (měsíčně-čtvrtletně-ročně / není), 
    13i) veřejné ocenění cestujících (ano / ne), 
    13j) veřejné oslavy výročí zprovoznění MHD (ano / ne); 
14) Kontrola standardů kvality: 
    14a) pravidelná kontrola zastávek (ano / ne), 
    14b) … četnost kontroly (četnost / není), 
    14c) … kým? (kdo / není), 
    14d) kontrola dodržování jízdních řádů (ano / ne), 
    14e) pravidelná školení zaměstnanců (ano / ne), 
    14f) osobní jmenovky řidičů (ano / ne), 
    14g) osobní vizitky pracovníků (ano / ne), 
    14h) firemní vizitky beze jména (ano / ne), 
    14i) oddělení komunikace s veřejností (ano / ne), 
    14j) pravidelné kontroly jízdenek (ano / ne), 
    14k) … při nástupu (ano / ne), 
    14l) … revizory (ano / ne), 
    14m) … externími pracovníky (ano / ne).

.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky