Stručně o soutěži:

Tato soutěž je vyhlášena u příležitosti 10. výročí od založení nezávislých internetových stránek pro MHD Žďár nad Sázavou (12. 2. 2001 – 12. 2. 2011).

Předmětem soutěže je odhadnout co nejpřesněji, kolik návštěv budou mít tyto internetové stránky za první tři měsíce roku 2011.

Soutěž bude mít 8 výherců. Výherci obdrží:
- jako dvě finanční odměny částky ve výši 1000 Kč a 500 Kč,
- šest věcných cen, vztahujících se k MHD Žďár nad Sázavou.

V rámci soutěže je kladen maximální důraz na tzv. ochranu osobních údajů, soutěžící proto uvede pouze svoji adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), přes kterou bude v případě výhry požádán o sdělení dalších kontaktních údajů. 

U výherců se na internetové stránce z osobních údajů zveřejní pouze adresa elektronické pošty a místo bydliště.

Adresu elektronické pošty lze použít pouze jednou, na případné další hlasy prostřednictvím uvedené stejné adresy nebude brát zřetel.

Pro soutěž platí plné znění pravidel internetové soutěže.


©  Volné sdružení "Za žďárskou MHD"