MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
.......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Praktické rady a informace / Další praktické rady a informace..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
INFORMACE O SPOJENÍ MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY CELOREPUBLIKOVÉ TANEČNÍ SOUTĚŽE
ŽĎÁR TANČÍ 2019
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Návštěvníci této soutěže, kteří přijedou do Ždáru nad Sázavou autobusem na místní autobusové nádraží nebo vlakem na místní železniční stanici, mohou využít pro přemístění k místu soutěže či zpět městskou hromadnou dopravu.
Aby odpadla nutnost listovat těmito obsáhlými stránkami, byla sestavena tato strana se stručnými informacemi.
UPOZORNĚNÍ:
Tato stránka neslouží jako pozvánka na uvedenou akci. Informaci o programu a další podrobnosti najdete na oficiální internetové pozvánce.
Pozor: Sledujte rovněž podrobnosti o změnách v provozu a objížďkách.
.

.
ÚVODNÍ INFORMACE:
Bude se jednat o cestu jedním spojem (tedy bez přestupu) mezi zastávkami MHD "Autobusové nádraží" a "Wonkova".
V systému MHD se do vozidel nastupuje celý den předními dveřmi, vystupuje se všemi (lépe zadními) dveřmi.
CENÍK JÍZDNÉHO - TARIF:
dospělá osoba
14,- Kč
děti od 6-ti do 15-ti let
7,- Kč
pes mimo schranu 
7,- Kč
1 kus zavazadla 
7,- Kč
Poznámka: jízdenky se zakupují přímo u řidiče autobusu, známé papírové jízdenky do odbavovačů nejsou zavedeny - také je zbytečné si zakupovat čipovou Platební odbavovací kartu v hodnotě 150,- Kč plus kredit.
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA (VÝBĚR):
- děti do 6-ti let,
- osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P,
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, včetně invalidního vozíku,
- představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci ústavního soudu),
- kočárky s dítětem,
- držitelé průkazu PTP (pracovně technický prapor) MV ČR,
- členové konfederace politických vězňů
- důchodci - přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení),
- vdovy po účastnících odboje (držitelé osvědčení).
DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ:
Majitelé mobilních telefonů mohou využít i wapové stránky MHD Žďár nad Sázavou, pokud zadají adresu http://mhd-zr.xf.cz/wap.
Přímo na Autobusovém nádraží se nachází 2 informační tabule (levá tabule, pravá tabule), obsahující většinu informací z těchto internetových stránek.
VÝŇATEK Z JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD:
Poznámka: Spoje odjíždějící z Autobusového nádraží (vždy stanoviště číslo 3) jsou výchozí, spoje v opačném směru na Autobusovém nádraží vždy končí.

SOBOTA 25. 5. 2019, SPORTOVNÍ HALA NA BOUCHALKÁCH, ZAČÁTEK V 7.30

Směr jízdy ze zastávky "Autobusové nádraží"
Linka
Odjezd ze zastávky
"Autobusové nádraží"
Příjezd na zastávku
"Wonkova"
4
05.50
06.01
8
06.40
06.57
4
06.50
07.01
8
07.40
07.57
4
07.50
08.01
8
08.40
08.57
4
08.50
09.01
8
09.40
09.57
4
09.50
10.01
8
10.40
10.57
4
10.50
11.01
8
11.40
11.57
4
11.50
12.01
8
12.40
12.57
4
12.50
13.01
8
13.40
13.57
4
13.50
14.01
8
14.40
14.57
4
14.50
15.01
8
15.40
15.57
4
15.50
16.01
8
16.40
16.57
4
16.50
17.01
8
17.40
17.57
4
17.50
18.01
8
18.40
18.57

Směr jízdy na zastávku "Autobusové nádraží"
Linka
Odjezd ze zastávky
"Wonkova"
Příjezd na zastávku
"Autobusové nádraží"
8
07.57
08.10
4
08.01
08.17
8
08.57
09.10
4
09.01
09.17
8
09.57
10.10
4
10.01
10.17
8
10.57
11.10
4
11.01
11.17
8
11.57
12.10
4
12.01
12.17
8
12.57
13.10
4
13.01
13.17
8
13.57
14.10
4
14.01
14.17
8
14.57
15.10
4
15.01
15.17
8
15.57
16.10
4
16.01
16.17
8
16.57
17.10
4
17.01
17.17
8
17.57
18.10
4
18.01
18.17
8
18.57
19.08
4
19.01
19.17
8
19.57
20.08
4
20.01
20.17
8
20.57
21.08
.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Uzel "Autobusové nádraží"
-.Aktuality, změny jízdních řádů
-.Pravidelný provoz MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Garantované bezbariérové spoje
-.Seznam zrychlených spojů
-.Další praktické rady a informace
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.