MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Historie MHD..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
HISTORICKÉ DOKUMENTY

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM MHD Z ROKU 1994

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází jeden z historických dokumentů, který se váže k MHD Žďár nad Sázavou.
Nejedná se o oskenovaný dokument (který byl v uvedeném roce vylepován do vozidel a na vývěsní plochy), ale o jeho přepis.
.

.

KOMERČNÍ SLEVA JÍZDNÉHO – Městská hromadná doprava Žďár nad Sázavou

Od 21. března 1994 zavádí ČSAD Žďár nad Sázavou nový druh komerční slevy jízdného v městské hromadné dopravě Žďár nad Sázavou. Komerční sleva je poskytnuta při zakoupení Předplatní jízdenky na 10 jízd v hodnotě 27 Kč. 
1 jízda = 2,70 Kč
Cena jednotného jízdného zůstává nezměněna ve výši 3 Kč.
Předplatní jízdenka na 10 jízd: 
Vymezení rozsahu použití: Platí na libovolný úsek spoje MHD Žďár nad Sázavou, vymezený dvěma zastávkami dle platného jízdního řádu. Jízdenka je nepřestupná a platí pouze pro linky MHD Žďár nad Sázavou č. 69792, 69793 a 69794. Na zakoupení jízdenky a tím i na poskytnutí komerční slevy má právo každý cestující. Není třeba žádný další průkaz a jízdenka je přenosná.
Platnost jízdenky: Platnost této předplatní jízdenky není časově omezena. Jízdenka ztrácí platnost po využití (vyznačení) deseti jízd na spojích MHD Žďár nad Sázavou. 
Prodej předplatních jízdenek: Předplatní jízdenku na 10 jízd je možno zakoupit přímo u řidičů autobusů MHD Žďár nad Sázavou. Při zakoupení jízdenky vyznačí řidič na jízdence pomocí strojku Setright následující údaje: cena, datum, pořadové číslo. Bez uvedení těchto údajů je jízdenka neplatná.
Vyznačování uskutečněných jízd: Cestující předloží při nástupu do vozidla předplatní jízdenku na 10 jízd řidiči k vyznačení jízd proštípnutím nebo označením kleštěmi pro kontrolu jízdenek.
Neplatná jízdenka: 
- není-li vyznačena jízda řidičem 
- je-li využito (vyznačeno) 10 jízd 
- bez označení ceny, data a pořadového čísla strojkem Setright 
- je-li poškozena nebo znečištěna tak, že potřebné údaje nelze zjistit 
- je-li v jízdence přepisováno, škrtáno nebo mazáno 
Využijte služeb jedné z nejlevnějších MHD v České republice a přispějte tím ke zlepšení životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou. 
Váš dopravce ČSAD Žďár nad Sázavou, závod autobusové dopravy 

Vzor předplatní jízdenky: 


.
.


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Odkazy k MHD a městu
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.