MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 18. 9. 2017 do 31. 12. 2017

Linka  7

nádraží – ZR 3 – Studentská – ZR 5 – Zámek – TOKOZ a zpět

1

3

5

9

11

15

20

Spoj

Omezení

 

2

4

8

10

12

14

16

20

80

20

 

20

80

20

80

20

20

4.35

5.23

6.42

9.50

13.27

21.20

Autobusové nádraží (tam/zpět)

5.07

6.17

10.25

14.17

18.20

22.15

22.44

4.36

5.24

6.44

9.52

13.28

21.22

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

5.05

6.15

10.23

14.15

18.18

22.13

22.43

4.37

5.25

6.45

9.53

13.29

21.23

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

5.04

6.14

10.22

14.14

18.17

22.12

22.42

4.38

5.26

6.46

9.54

13.30

21.24

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

5.03

6.13

10.21

14.13

18.16

22.11

22.41

4.39

5.27

6.48

9.56

13.31

21.26

Žižkova (tam/zpět)

5.01

6.11

10.19

14.11

18.14

22.09

22.40

6.50

9.58

21.28

Studentská (tam/zpět)

4.59

6.09

10.17

14.09

18.12

22.07

6.51

9.59

21.29

Vnitřní (tam/zpět)

4.57

6.07

10.15

14.07

18.10

22.06

6.52

10.00

21.30

Květná (tam/zpět)

4.56

6.06

10.14

14.06

18.09

22.05

4.41

5.29

6.53

10.01

13.33

21.31

Bezručova, stadion (tam/zpět)

4.55

6.05

10.13

14.05

18.08

22.04

22.38

4.42

5.30

6.54

10.03

13.34

21.33

Bezručova, u pily (tam/zpět)

4.54

6.04

10.12

14.04

18.07

22.03

22.36

4.44

5.32

6.56

10.05

13.36

21.35

Zámek (tam/zpět)

4.52

6.02

10.10

14.02

18.05

22.01

…

4.45

5.33

6.57

10.06

13.37

21.37

TOKOZ

4.50

6.00

10.08

14.00

18.03

22.00

…

 

 

20  nejede od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017

80  nejede 24. 12. 2017,  31. 12. 2017

 spoj na zastávce TOKOZ navazuje na spoj 28 linky 2

 

  jede v pracovních dnech                                                                      jede v neděli a ve státem uznané svátky                                          

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.