MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

Linka  6

 
nádraží – ZR 3 – náměstí – ZR 7 – ZR 5 – Zelená hora, hřbitov – TOKOZ a zpět

5

1

 

3

 

Spoj

8

2

4

6

20

 

 

 

 

Omezení

20

 

 

13.00

13.30

14.25

 

Autobusové nádraží (tam/zpět)

14.25

14.25

15.15

15.15

13.02

13.32

14.27

 

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

14.23

14.23

15.13

15.13

13.03

13.33

 

14.28

 

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

14.22

14.22

15.12

15.12

13.04

13.34

14.29

 

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

14.21

14.21

15.11

15.11

13.06

13.36

14.31

 

Žižkova (tam/zpět)

14.19

14.19

15.09

15.09

13.08

13.38

14.33

 

Havlíčkovo náměstí (tam/zpět)

14.17

14.17

15.07

15.07

13.10

13.40

14.35

 

Horní (tam/zpět)

14.15

14.15

15.05

15.05

13.12

13.42

14.37

 

Novoměstská (tam/zpět)

14.13

14.13

15.03

15.03

13.14

13.44

14.39

 

Vodojem, Jamborova

14.11

14.11

15.01

15.01

13.16

13.46

14.41

 

Neumannova (tam/zpět)

14.09

14.09

14.59

14.59

13.17

13.47

14.42

 

Studentská (tam/zpět)

14.08

14.08

14.58

14.58

13.19

13.49

14.44

 

Vnitřní (tam/zpět)

14.06

14.06

14.56

14.56

13.20

13.50

14.45

 

Květná (tam/zpět)

14.05

14.05

14.55

14.55

13.21

13.51

14.46

 

Bezručova, stadion (tam/zpět)

14.04

14.04

14.54

14.54

13.22

13.52

14.47

 

Bezručova, u pily (tam/zpět)

14.03

14.03

14.53

14.53

13.23

13.53

14.48

 

Sychrova (tam/zpět)

14.02

14.02

14.52

14.52

13.25

13.55

14.50

 

Zelená hora, hřbitov

14.00

14.00

14.50

14.50

13.28

 

Zámek (tam/zpět)

13.57

14.47

13.30

 

TOKOZ (tam/zpět)

13.55

14.45

 

 

20  nejede od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017

 

 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                        

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.