MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Linka  4

 

nádraží – ZR 7 – ZR 4 – Studentská – Libušín – ZR 3 – nádraží

Spoj

1

3

41

5

7

9

11

13

43

15

45

17

47

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

 

Omezení

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

80

80

80

20

 

Autobusové nádraží

4.10

4.55

4.55

5.10

5.50

6.50

7.30

7.50

8.30

8.50

9.30

9.50

10.30

10.50

11.50

12.50

13.50

14.50

15.50

16.50

17.50

18.50

19.50

20.50

 

Jihlavská, ZDAR

4.12

4.57

4.57

5.12

5.52

6.52

7.32

7.52

8.32

8.52

9.32

9.52

10.32

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

19.52

20.52

 

Brněnská, policie

4.13

4.58

4.58

5.13

5.53

6.53

7.33

7.53

8.33

8.53

9.33

9.53

10.33

10.53

11.53

12.53

13.53

14.53

15.53

16.53

17.53

18.53

19.53

20.53

 

Novoměstská

4.15

5.00

5.00

5.15

5.55

6.55

7.35

7.55

8.35

8.55

9.35

9.55

10.35

10.55

11.55

12.55

13.55

14.55

15.55

16.55

17.55

18.55

19.55

20.55

 

Vodojem, Jamborova

4.17

5.02

5.02

5.17

5.57

6.57

7.37

7.57

8.37

8.57

9.37

9.57

10.37

10.57

11.57

12.57

13.57

14.57

15.57

16.57

17.57

18.57

19.57

20.57

 

Neumannova

4.19

5.04

5.04

5.19

5.59

6.59

7.39

7.59

8.39

8.59

9.39

9.59

10.39

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

19.59

20.59

 

Studentská

4.20

5.05

5.05

5.20

6.00

7.00

7.40

8.00

8.40

9.00

9.40

10.00

10.40

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

 

Wonkova

4.21

5.06

5.06

5.21

6.01

7.01

7.41

8.01

8.41

9.01

9.41

10.01

10.41

11.01

12.01

13.01

14.01

15.01

16.01

17.01

18.01

19.01

20.01

21.01

 

Libušínská

4.23

5.08

5.08

5.23

6.03

7.03

7.43

8.03

8.43

9.03

9.43

10.03

10.43

11.03

12.03

13.03

14.03

15.03

16.03

17.03

18.03

19.03

20.03

21.03

 

Žižkova

4.25

5.10

5.10

5.25

6.05

7.05

7.45

8.05

8.45

9.05

9.45

10.05

10.45

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

 

Brodská, obch.domy

4.26

5.11

5.11

5.26

6.06

7.06

7.46

8.06

8.46

9.06

9.46

10.06

10.46

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

20.06

21.06

 

Libická

4.27

5.12

5.12

5.27

6.07

7.07

7.47

8.07

8.47

9.07

9.47

10.07

10.47

11.07

12.07

13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

20.07

21.07

 

Okružní, horní

4.28

5.13

5.13

5.28

6.08

7.08

7.48

8.08

8.48

9.08

9.48

10.08

10.48

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

21.08

 

Okružní, rozc. Hamry

4.29

5.14

5.14

5.29

6.09

7.09

7.49

8.09

8.49

9.09

9.49

10.09

10.49

11.09

12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

 

Okružní, dolní

4.31

5.16

5.16

5.31

6.11

7.11

7.51

8.11

8.51

9.11

9.51

10.11

10.51

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

20.11

21.11

 

Strojírenská, u mostu

4.33

5.18

5.18

5.33

6.13

7.13

7.53

8.13

8.53

9.13

9.53

10.13

10.53

11.13

12.13

13.13

14.13

15.13

16.13

17.13

18.13

19.13

20.13

21.13

 

Strojírenská, ŽĎAS

5.34

 

Strojírenská, u Hajčmanů

4.35

5.20

5.20

5.35

6.15

7.15

7.55

8.15

8.55

9.15

9.55

10.15

10.55

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

20.15

21.15

 

Autobusové nádraží

4.37

5.22

5.22

5.37

6.17

7.17

7.57

8.17

8.57

9.17

9.57

10.17

10.57

11.17

12.17

13.17

14.17

15.17

16.17

17.17

18.17

19.17

20.17

21.17

 

 

 

20  nejede od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019

80  nejede 24. 12. 2019, 31. 12. 2019

 spoj po příjezdu na konečnou zastávku Autobusové nádraží pokračuje jako spoj linky 9 směr Jihlavská, HETTICH a Jamská bez přestupu

 

 jede v sobotu                                                                                    jede v pracovních dnech

   jede v neděli a ve státem uznané svátky                                             spoj jede po jiné trase

    

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.