MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 3. 9. 2017 do 31. 12. 2017

Linka  4

 

nádraží – ZR 7 – ZR 4 – Studentská – Klafar – ZR 3 – nádraží

Spoj

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

Omezení

20

20



 

 

10

 

 

 

 

 



 

 

 

 

80

80

80

83

Autobusové nádraží

4.10

5.00

5.10

6.10

7.10

7.30

8.10

9.10

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

19.10

20.10

21.10

Jihlavská, ZDAR

4.12

5.02

5.12

6.12

7.12

7.32

8.12

9.12

10.12

11.12

12.12

13.12

14.12

15.12

16.12

17.12

18.12

19.12

20.12

21.12

Brněnská, policie

4.13

5.03

5.13

6.13

7.13

7.33

8.13

9.13

10.13

11.13

12.13

13.13

14.13

15.13

16.13

17.13

18.13

19.13

20.13

21.13

Novoměstská

4.15

5.05

5.15

6.15

7.15

7.35

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

20.15

21.15

Vodojem, Jamborova

4.17

5.07

5.17

6.17

7.17

7.37

8.17

9.17

10.17

11.17

12.17

13.17

14.17

15.17

16.17

17.17

18.17

19.17

20.17

21.17

Neumannova

4.19

5.09

5.19

6.19

7.19

7.39

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

13.19

14.19

15.19

16.19

17.19

18.19

19.19

20.19

21.19

Studentská

4.20

5.10

5.20

6.20

7.20

7.40

8.20

9.20

10.20

11.20

12.20

13.20

14.20

15.20

16.20

17.20

18.20

19.20

20.20

21.20

Wonkova

4.21

5.11

5.21

6.21

7.21

7.41

8.21

9.21

10.21

11.21

12.21

13.21

14.21

15.21

16.21

17.21

18.21

19.21

20.21

21.21

Sázavská

4.23

5.13

5.23

6.23

7.23

7.43

8.23

9.23

10.23

11.23

12.23

13.23

14.23

15.23

16.23

17.23

18.23

19.23

20.23

21.23

Libická

4.25

5.15

5.25

6.25

7.25

7.45

8.25

9.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

20.25

21.25

Okružní, horní

4.26

5.16

5.26

6.26

7.26

7.46

8.26

9.26

10.26

11.26

12.26

13.26

14.26

15.26

16.26

17.26

18.26

19.26

20.26

21.26

Okružní, rozc. Hamry

4.27

5.17

5.27

6.27

7.27

7.47

8.27

9.27

10.27

11.27

12.27

13.27

14.27

15.27

16.27

17.27

18.27

19.27

20.27

21.27

Okružní, dolní

4.29

5.19

5.29

6.29

7.29

7.49

8.29

9.29

10.29

11.29

12.29

13.29

14.29

15.29

16.29

17.29

18.29

19.29

20.29

21.29

Strojírenská, u mostu

4.31

5.21

5.31

6.31

7.31

7.51

8.31

9.31

10.31

11.31

12.31

13.31

14.31

15.31

16.31

17.31

18.31

19.31

20.31

21.31

Strojírenská, ŽĎAS

5.32

Strojírenská, u Hajčmanů

4.33

5.23

5.34

6.33

7.33

7.53

8.33

9.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

19.33

20.33

21.33

Autobusové nádraží

4.35

5.25

5.35

6.35

7.35

7.55

8.35

9.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

20.35

21.35

 

 

10  nejede od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017, od 26. 10. 2017 do 27. 10. 2017, od 23. 12. 2017 do 31. 12. 2017

20  nejede od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017

80 nejede 24. 12. 2017, 31. 12. 2017

83 nejede od 24. 12. 2017 do 31. 12. 2017

 spoj po příjezdu na konečnou zastávku Autobusové nádraží pokračuje jako spoj linky 9 směr Jihlavská, HETTICH a Jamská bez přestupu

 

  jede v pracovních dnech                                                       spoj jede po jiné trase

    

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.