MHD Žďár nad Sázavou

 

Platí od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

Linka  3

 
nádraží – pošta – ZR 3 – ZR 2 – ZR 5 – Jamská – HETTICH – nádraží a zpět

1

3

5

7

9

Spoj

2

4

6

8

10

12

14

81

82

Omezení

81

82

6.09

Jihlavská, HETTICH (tam/zpět)

6.05

5.11

6.11

13.16

21.16

21.16

Autobusové nádraží (tam/zpět)

6.03

6.36

14.36

15.36

18.36

22.36

22.36

5.13

6.13

13.18

21.18

21.18

Nádražní (tam/zpět)

6.34

14.34

15.34

18.34

22.34

22.34

5.15

6.15

13.20

21.20

21.20

Dagmarky (tam/zpět)

6.33

14.33

15.33

18.33

22.33

22.33

5.16

6.16

13.21

21.21

21.21

Brodská, obch.domy (tam/zpět)

6.32

14.32

15.32

18.32

22.32

22.32

5.17

6.17

13.22

21.22

21.22

Žižkova (tam/zpět)

6.31

14.31

15.31

18.31

22.31

22.31

5.19

6.19

13.24

21.24

21.24

Bezručova, stadion (tam/zpět)

6.29

14.29

15.29

18.29

22.29

22.29

5.20

6.20

13.25

21.25

21.25

Nová

5.22

6.22

13.27

21.27

21.27

Vejmluvova

5.24

6.24

13.29

21.29

21.29

Sychrova

5.26

6.26

13.31

21.31

21.31

Bezručova, u pily

6.27

14.27

15.27

18.27

22.27

22.27

Sychrova

6.25

14.25

15.25

18.25

22.25

22.25

Vejmluvova

6.23

14.23

15.23

18.23

22.23

22.23

Nová

6.21

14.21

15.21

18.21

22.21

22.21

5.28

6.28

13.33

21.33

21.33

Bezručova, stadion (tam/zpět)

6.20

14.20

15.20

18.20

22.20

22.20

5.29

6.29

13.34

21.34

21.34

Květná (tam/zpět)

6.19

14.19

15.19

18.19

22.19

22.19

5.31

6.31

13.36

21.36

21.36

Vnitřní (tam/zpět)

6.18

14.18

15.18

18.18

22.18

22.18

5.33

6.33

13.38

21.38

21.38

Studentská (tam/zpět)

6.16

14.16

15.16

18.16

22.16

22.16

5.35

6.35

13.40

21.40

21.40

Neumannova (tam/zpět)

6.15

14.15

15.15

18.15

22.15

22.15

5.37

6.37

13.42

21.42

21.42

Novoměstská (tam/zpět)

6.14

14.14

15.14

18.14

22.14

22.14

5.39

6.39

13.44

21.44

21.44

Jamská I (tam/zpět)

6.12

14.12

15.12

18.12

22.12

22.12

5.40

6.40

13.45

21.45

21.45

Jamská II (tam/zpět)

6.11

14.11

15.11

18.11

22.11

22.11

5.42

6.42

13.47

21.47

21.47

Brněnská (tam/zpět)

6.09

14.09

15.09

18.09

22.09

22.09

5.44

6.44

13.49

21.49

21.49

Jihlavská, ZDAR (tam/zpět)

6.07

14.07

15.07

18.07

22.07

22.07

5.46

6.46

13.51

21.51

21.51

Jihlavská, HETTICH (tam/zpět)

6.06

14.06

15.06

18.06

22.06

22.06

5.47

6.47

13.52

21.52

21.52

Autobusové nádraží (tam/zpět)

6.05

14.05

15.05

18.05

22.05

22.05

 

 

81 nejede od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017

82 nejede 24. 12. 2017, 31. 12. 2017

 

*  jede v pracovních dnech                                                                  *  jede v neděli

  spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.