MHD Žďár nad Sázavou

Platí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Linka  1

 
HETTICH – nádraží – ZR 3 – Klafar – ZR 5 – TOKOZ a zpět

1

 

3

5

Spoj

Omezení

 

 

2

4

6

20

 

20

 

 

20

20

5.45

14.15

22.15

Jihlavská, HETTICH (tam/zpět)

5.44

14.09

22.13

5.47

14.18

22.17

Autobusové nádraží

5.42

14.05

22.10

14.20

22.19

Strojírenská, u Hajčmanů (tam/zpět)

5.40

14.23

Strojírenská, ŽĎAS

5.39

14.24

22.20

Strojírenská, u mostu (tam/zpět)

5.37

14.25

22.21

Libická (tam/zpět)

14.26

22.23

Okružní, horní

14.28

22.24

Okružní rozc. Hamry

14.29

22.25

Okružní, dolní

14.30

22.26

Libická (tam/zpět)

5.36

14.31

22.27

Sázavská (tam/zpět)

5.34

14.32

22.28

Libušínská

14.34

22.30

Studentská (tam/zpět)

Wonkova (tam/zpět)

5.32

14.36

22.32

Vnitřní (tam/zpět)

5.31

14.37

22.33

Květná (tam/zpět)

5.29

14.38

22.34

Bezručova, stadion (tam/zpět)

5.27

14.39

Bezručova, u pily (tam/zpět)

5.26

14.41

Zámek (tam/zpět)

5.24

14.44

TOKOZ (tam/zpět)

5.23

 

 

20  nejede od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019

 

*  jede v pracovních dnech

  spoj jede po jiné trase

 

Na lince platí ceník „MHD Žďár nad Sázavou“ a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S.,

přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.

PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.