MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Praktické rady a informace / Další praktické rady a informace..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
INFORMACE O SPOJENÍ MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

MEMORIÁLU JANA DŘÍNKA V POŽÁRNÍM ÚTOKU 2018

(8. 9. 2018 OD 12:00 DO 17:00, RYCHLOBRUSLAŘSKÝ OVÁL U ZIMNÍHO STADIONU)
.

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Návštěvníci této akce, kteří přijedou do Ždáru nad Sázavou autobusem na místní autobusové nádraží nebo vlakem na místní železniční stanici, mohou využít pro přemístění na místo soutěže či zpět městskou hromadnou dopravu.
Aby odpadla nutnost listovat těmito obsáhlými stránkami, byla sestavena tato strana se stručnými informacemi.
UPOZORNĚNÍ:
Tato stránka neslouží jako pozvánka na uvedenou akci. Informaci o programu a další podrobnosti najdete na oficiální internetové pozvánce.
Sledujte aktuální uzavírky komunikací s vlivem na provoz linek MHD pod odkazem Změny v provozu a uzavírky
.

.
ÚVODNÍ INFORMACE:
Bude se jednat o cestu jedním spojem (tedy bez přestupu) mezi zastávkou MHD "Autobusové nádraží" a jednou z níže uvedených zastávek MHD.
V systému MHD se do vozidel nastupuje celý den předními dveřmi, vystupuje se všemi (lépe zadními) dveřmi.
CENÍK JÍZDNÉHO - TARIF:
dospělá osoba
14,- Kč
děti od 6-ti do 15-ti let
7,- Kč
pes mimo schranu 
4,- Kč
1 kus zavazadla 
7,- Kč
Poznámka: jízdenky se zakupují přímo u řidiče autobusu, známé papírové jízdenky do odbavovačů nejsou zavedeny - také je zbytečné si zakupovat čipovou Platební odbavovací kartu v hodnotě 150,- Kč plus kredit.
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA (VÝBĚR):
- děti do 6-ti let,
- osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P,
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, včetně invalidního vozíku,
- představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci ústavního soudu),
- kočárky s dítětem,
- držitelé průkazu PTP (pracovně technický prapor) MV ČR,
- členové konfederace politických vězňů
- důchodci - přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení),
- vdovy po účastnících odboje (držitelé osvědčení).
DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ:
Majitelé mobilních telefonů mohou využít i wapové stránky MHD Žďár nad Sázavou, pokud zadají adresu http://mhd-zr.xf.cz/wap.
Přímo na Autobusovém nádraží se nachází 2 informační tabule (levá tabule, pravá tabule), obsahující většinu informací z těchto internetových stránek.
VÝŇATEK Z JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD:
Poznámka: Spoje odjíždějící z Autobusového nádraží jsou výchozí, spoje v opačném směru na Autobusovém nádraží vždy končí.

CESTA NA MÍSTO SOUTĚŽE
Sobota 8. 9. 2018, směr jízdy ze zastávky "Autobusové nádraží" na zastávku "Wonkova":
Linka 4: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v hodinovém taktu od 5:50 do 19:50, doba jízdy na zastávku Wonkova je 15 minut
Linka 8: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v hodinovém taktu od 6:40 do 20:40, doba jízdy na zastávku Wonkova je 17 minut
Sobota 8. 9. 2018, směr jízdy ze zastávky "Autobusové nádraží" na zastávku "Bezručova, stadion":
Linka 2: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v hodinovém taktu od 7:40 do 20:40, doba jízdy na zastávku Bezručova, stadion je 11 minut
Linka 5: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v 8:15, 10:15 a 12:15, doba jízdy na zastávku Bezručova, stadion je 15 minut
Linka 6: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v 13:10 a 14:10, doba jízdy na zastávku Bezručova, stadion je 28 minut

CESTA ZPĚT
Sobota 8. 9. 2018, směr jízdy ze zastávky "Wonkova" na zastávku "Autobusové nádraží":
Linka 4: Odjezdy za zastávky Wonkova v hodinovém taktu od 6:05 do 20:05, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 16 minut
Linka 8: Odjezdy za zastávky Wonkova v hodinovém taktu od 6:57 do 20:57, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 10 minut
Sobota 8. 9. 2018, směr jízdy ze zastávky "Bezručova, stadion" na zastávku "Autobusové nádraží":
Linka 2: Odjezdy za zastávky Bezručova, stadion v hodinovém taktu od 8:07 do 21:07, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 11 minut
Linka 5: Odjezdy za zastávky Bezručova, stadion v 8:36, 10:36, 12:36, 16:36 a 18:36, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 13 minut
Linka 6: Odjezdy za zastávky Bezručova, stadion v 14:04 a 14:54, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 29 minut

.


VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Přestupní uzel "Autobusové nádraží"
-.Aktuality, změny jízdních řádů
-.Pravidelný provoz MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Garantované bezbariérové spoje
-.Seznam zrychlených spojů
-.Další praktické rady a informace
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
-.Odjezdy spojů linek ze zastávky Autobusové nádraží
.