MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Fotogalerie MHD..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
GALERIE FOTOGRAFIÍ 9 (ČERVEN 2009)

.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Zde se můžete seznámit s novými fotografiemi z MHD ve Žďáru nad Sázavou, které byly pořízeny 13.6.2009.
Stejně jako u předešlých fotogalerií 1-8 se zde opět nachází kompletní aktualizovaná obrazová databáze VŠECH zastávek MHD. V této fotogalerii se nachází 98 fotografií, číslování fotografií navazuje na "Fotogalerii 8".
Již na všech stanovištích zastávek jsou zřízeny označníky tzv. městského provedení (naposledy na zastávce Wonkova pro směr Studentská). Na zastávce Zámek pro směr na Pilskou nádrž není stále umístěna tabule pro výlep jízdních řádů - v tomto se situace oproti předchozím rokům vůbec nezměnila!!! Stejně tak stále chybí tabule s čísly linek MHD u označníků pro obě stanoviště zastávky Strojírenská, u mostu.
Fotogalerie slouží zejména pro každoroční aktualizaci karet zastávek v rámci interaktivní mapy.
UPOZORNĚNÍ:
Všechny fotografie jsou vlastnictvím provozovatele těchto internetových stránek.
V případě souhlasu s dalším šířením je třeba uvést internetovou (URL) adresu těchto stránek.
.

.
01) Autobusové nádraží 
foto 123 - celkový pohled na Autobusové nádraží, vpředu je stanoviště 2
foto 124 - stanoviště 3 (v popředí)
foto 125 - stanoviště 4
foto 126 - vozidlo Mercedes Benz Citaro přistaveno pro nástup cestujících (1J9 6414)
foto 127 - viz předchozí snímek
foto 128 - vozidlo Mercedes Benz Citaro krátce před odjezdem (1J9 6414)
foto 129 - vozidlo Mercedes Benz Citaro přistaveno pro nástup cestujících (ZRJ 23-77) - za číslem 4 chybí písmeno pro úplné označení linky
foto 130 - informační tabule s odjezdy spojů linek
foto 131 - informační vitríny (na vyvěšených materiálech se již projevuje "zub času")
foto 132 - odstavený autobus Mercedes Benz O405N (2J7 2059)
foto 133 - odstavené vozidlo Mercedes Benz Citaro (1J9 6414)
02) Bezručova, stadión 
foto 31 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 32 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
foto 33 - detail označníku pro směr Pilská nádrž (nedostatečně velká tabule pro výlep jízdních řádů + stržený jízdní řád linky 6)
foto 34 - jízda vozidla Mercedes Benz Citaro na zastávku pro směr na Autobusové nádraží (1J9 6414)
03) Bezručova, u pily 
foto 23 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
foto 24 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 25 - jízda vozidla Mercedes Benz Citaro na zastávku pro směr na Autobusové nádraží (1J9 6414)
04) Brněnská 
foto 23 - stanoviště zastávky pro směr z centra města
foto 24 - stanoviště zastávky pro směr do centra (označník stále nesprávně umístěn na začátku zastávkového zálivu)
foto 25 - detail označníku zastávky pro směr do centra města (na tabulce s čísly linek chybí 3C)
foto 26 - detail označníku zastávky pro směr z centra města (na tabulce s čísly linek také chybí 3C)
05) Brněnská, policie 
foto 12 - stanoviště zastávky
06) Brodská 
foto 24 - stanoviště zastávky pro směr od centra města
foto 25 - stanoviště zastávky pro směr do ulice Žižkova
07) Dagmarky 
foto 15 - stanoviště zastávky pro směr do centra města
foto 16 - stanoviště zastávky pro směr na sídliště 3
foto 17 - detail označníku zastávky pro směr na sídliště 3 (na tabulce s čísly linek chybí 1D)
08) Havlíčkovo náměstí 
foto 25 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
foto 26 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 27 - detail označníku pro dopravní směr Pilská nádrž (vandalizmus a nelegální výlepy)
09) Horní 
foto 20 - stanoviště zastávky pro dopravní směr na náměstí
foto 21 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
10) Jamská I 
foto 06 - pohled na stanoviště zastávky pro směr do centra
foto 07 - pohled na stanoviště zastávky pro směr na Brněnskou
foto 08 - chybějící značka "Zastávka" na druhé straně označníku stanoviště zastávky pro směr do centra
foto 09 - chybějící značka "Zastávka" na druhé straně označníku stanoviště zastávky pro směr na Brněnskou
11) Jamská II 
foto 05 - pohled na stanoviště zastávky pro směr do centra (nesrozumitelná zde je svislá značka Parkoviště)
foto 06 - pohled na stanoviště zastávky pro směr na Brněnskou
12) Jihlavská, ZDAR 
foto 20 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
foto 21 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 22 - detail označníku zastávky pro směr Autobusové nádraží (na tabulce s čísly linek chybí 3C)
foto 23 - detail označníku zastávky pro směr na náměstí (na tabulce s čísly linek opět chybí 3C)
13) Jihlavská, HETTICH 
foto 21 - pohled na stanoviště výchozí zastávky linky MHD číslo 1A
foto 22 - pohled na stanoviště konečné zastávky linky MHD číslo 1A
14) Květná 
foto 22 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 23 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
15) Libušínská 
foto 21 - pohled na přístřešek zastávky (označník je za keřem u přístřešku)
foto 22 - jízda vozidla Mercedes Benz Citaro na zastávku (ZRJ 23-77) - na mostě přes potok Staviště
foto 23 - vozidlo Mercedes Benz Citaro na zastávce (ZRJ 23-77) - za číslem 4 chybí písmeno pro úplné označení linky
16) Nádražní 
foto 17 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 18 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
17) Neumannova 
foto 27 - stanoviště zastávky pro směr k průmyslové škole
foto 28 - stanoviště zastávky pro opačný směr
18) Nová 
foto 09 - stanoviště zastávky
19) Novoměstská 
foto 21 - stanoviště zastávky pro směr Vodojem nebo Neumannova
foto 22 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
20) Okružní, dolní 
foto 14 - stanoviště zastávky
foto 15 - chybějící značka "Zastávka" na druhé straně označníku stanoviště zastávky
foto 16 - jízda vozidla Mercedes Benz Citaro na zastávku (1J0 4815)
foto 17 - vozidlo Mercedes Benz Citaro na zastávce (1J0 4815)
21) Okružní, horní 
foto 14 - stanoviště zastávky
foto 15 - poškozený jízdní řád linky 4C
22) Okružní, rozc. Hamry 
foto 10 - stanoviště zastávky
foto 11 - opět poškozený jízdní řád linky 4C
23) Pilská nádrž 
foto 20 - stanoviště konečné zastávky (zjednodušený označník je na střeše přístřešku)
foto 21 - stanoviště výchozí zastávky
24) Strojírenská 
foto 24 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 25 - stanoviště zastávky pro dopravní směr sídliště 3
25) Strojírenská, u mostu 
foto 08 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 09 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 10 - detail označníku zastávky pro směr sídliště 3 - chybí tabule s čísly linek MHD
foto 11 - detail označníku zastávky pro směr Autobusové nádraží  - chybí tabule s čísly linek MHD
26) Strojírenská, ŽĎAS 
foto 14 - stanoviště zastávky
27) Studentská 
foto 21 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 22 - stanoviště zastávky pro směr Vysočany nebo Wonkova
28) Sychrova 
foto 19 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 20 - stanoviště zastávky pro směr Zelená hora
29) TOKOZ 
foto 43 - pohled přední stanoviště a zadní dvě stanoviště zastávky před podnikem TOKOZ
foto 44 - stanoviště zastávky pro směr na Pilskou nádrž (stále uveden chybný název "Závod TOKOZ")
foto 45 - stanoviště zastávky pro směr od Pilské nádrže (také stále uveden chybný název "Závod TOKOZ")
30) Vejmluvova 
foto 09 - stanoviště zastávky
31) Vnitřní 
foto 20 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 21 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
32) Vodojem, Jamborova 
foto 15 - stanoviště zastávky
foto 16 - detail na oznámení vylepené na označníku
33) Wonkova 
foto 20 - stanoviště zastávky pro směr na ulici Libušínská
foto 21 - stanoviště zastávky pro směr Studentská
foto 22 - detail nově instalovaného označníku  zastávky pro směr Studentská
foto 23 - detail označníku  zastávky pro směr na ulici Libušínská (na tabuli s čísly linek nedbale odstraněna čísla linek 3C a 4C)
34) Zámek 
foto 29 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž (zjednodušený označník je umístěn na lampě vedle brány zámku)
foto 30 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 31 - pohled na nově opravený most přes Stržský potok poblíž zastávky
35) Zelená hora, hřbitov 
foto 14 - stanoviště zastávky (značky "Zastávka" na obou stranách označníku jsou stále poškozeny vandaly)
36) Žižkova 
foto 22 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
foto 23 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 24 - detail označníku zastávky pro směr na náměstí (poškozeny jízdní řády dvou linek)
.


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Odkazy k MHD a městu
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.