english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Fotogalerie MHD  

GALERIE FOTOGRAFIÍ 7 (ČERVEN 2007)

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Zde se můžete seznámit s dalšími fotografiemi z MHD ve Žďáru nad Sázavou, které byly pořízeny 15. 6. 2007.
Stejně jako u předešlých fotogalerií 1-6 se zde opět nachází kompletní aktualizovaná obrazová databáze VŠECH zastávek MHD. V této fotogalerii se nachází více jak 100 fotografií, číslování fotografií navazuje na "Fotogalerii 6".
Na téměř všech stanovištích zastávek jsou již zřízeny označníky tzv. městského provedení. Toto zatím stále neplatí pro zastávku Wonkova pro směr Studentská (není žádný označník). Na zastávce Zámek pro směr na Pilskou nádrž není stále umístěna tabule pro výlep jízdních řádů. V tomto se situace oproti roku 2006 vůbec nezměnila!!!
Fotogalerie slouží zejména pro každoroční aktualizaci karet zastávek v rámci interaktivní mapy.
UPOZORNĚNÍ:
Všechny fotografie jsou vlastnictvím provozovatele těchto internetových stránek.
V případě souhlasu s dalším šířením je třeba uvést internetovou (URL) adresu těchto stránek.
.

.
01) Autobusové nádraží 
foto 93 - celkový pohled na Autobusové nádraží, vpředu je stanoviště 1 (výstup)
foto 94 - stanoviště 2 (v popředí)
foto 95 - stanoviště 3 (v popředí před sloupem veřejného osvětlení)
foto 96 - stanoviště 4
foto 97 - levá informační vitrína (třeba vyměnit informační materiály)
foto 98 - pravá informační vitrína (třeba odstranit informaci na květnové změny v provozu a aktualizovat jízdní řád linky 3C - zde platný do 31. 3. 2007)
foto 99 - čelo vozidla Mercedes Benz Citaro
foto 100 - levý bok vozidla Mercedes Benz Citaro
foto 101 - zadní strana vozidla Mercedes Benz Citaro
foto 102 - pravý bok vozidla Mercedes Benz Citaro
foto 103 - orientační plán autobusového nádraží
foto 104 - pohled zezadu na první vozidlo Mercedes
foto 105 - pohled zepředu na první vozidlo Mercedes
foto 106 - pohled na čelo prvního vozidla Mercedes
foto 107 - pohled zezadu na druhé vozidlo Mercedes
foto 108 - pohled z boku na druhé vozidlo Mercedes
foto 109 - pohled na čelo druhého vozidla Mercedes
foto 110 - detailní pohled na dveře druhého vozidla Mercedes
foto 111 - pohled zezadu na třetí vozidlo Mercedes
foto 112 - pohled zepředu na třetí vozidlo Mercedes
foto 113 - pohled na čelo třetího vozidla Mercedes
foto 114 - čelo čtvrtého vozidla Mercedes
foto 115 - pohled zepředu na čtvrté vozidlo Mercedes
foto 116 - pohled na přední dveře čtvrtého vozidla Mercedes
02) Bezručova, stadión 
foto 23 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 24 - přístřešek zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží (označník se strženými jízdními řády)
foto 25 - vozidlo Mercedes odbočující z ulice Bezručova do ulice Nová
foto 26 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
03) Bezručova, u pily 
foto 16 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
foto 17 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 18 - přístřešek zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží (označník se strženými jízdními řády)
04) Brněnská 
foto 17 - stanoviště zastávky pro směr z centra města
foto 18 - stanoviště zastávky pro směr do centra (označník stále nesprávně umístěn na začátku zastávkového zálivu)
05) Brněnská, policie 
foto 08 - stanoviště zastávky
06) Brodská 
foto 20 - stanoviště zastávky pro směr od centra města
foto 21 - stanoviště zastávky pro směr do ulice Žižkova (oblíbené místo setkávání se bezdomovců)
07) Dagmarky 
foto 10 - stanoviště zastávky pro směr do centra města
foto 11 - stanoviště zastávky pro směr na sídliště 3
08) Havlíčkovo náměstí 
foto 17 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 18 - označník pro dopravní směr Pilská nádrž s nelegální reklamou
foto 19 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
09) Horní 
foto 14 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 15 - v popředí nelegální výlepy na označníku pro směr na náměstí
foto 16 - stanoviště zastávky pro dopravní směr na náměstí
foto 17 - v popředí nelegální výlepy na označníku pro směr Autobusové nádraží
10) Jamská I 
foto 01 - pohled na stanoviště zastávky pro směr do centra
foto 02 - pohled na stanoviště zastávky pro směr na konečnou
foto 03 - pohled na původní stanoviště zastávky Jamská (neplatný jízdní řád linky 3C by měl být odstraněn)
11) Jamská II 
foto 01 - pohled na výchozí stanoviště zastávky (směr do centra)
foto 02 - pohled na konečné stanoviště zastávky (směr z centra)
12) Jihlavská, ZDAR 
foto 13 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
foto 14 - detail označníku zastávky pro směr náměstí (chybí vylepené 2 jízdní řády)
foto 15 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 16 - detail označníku zastávky pro směr Autobusové nádraží (vylepena nelegální reklama)
13) Jihlavská, HETTICH 
foto 17 - pohled na stanoviště konečné zastávky linky MHD číslo 1A
foto 18 - pohled na stanoviště výchozí zastávky linky MHD číslo 1A
14) Květná 
foto 18 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 19 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
15) Libušínská 
foto 15 - pohled na přístřešek zastávky (označník je za keřem u přístřešku)
foto 16 - detail na označník zastávky
foto 17 - pohled na vodorovné značení náhradní zastávky, které nebylo odstraněno
16) Nádražní 
foto 12 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 13 - pohled na označník s nelegální reklamou
foto 14 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
17) Neumannova 
foto 17 - stanoviště zastávky pro směr k průmyslové škole
foto 18 - stanoviště zastávky pro opačný směr
foto 19 - označník  zastávky pro směr k průmyslové škole s chybějícím jízdním řádem
foto 20 - pohled na označník s nelegální reklamou
foto 21 - označník  zastávky pro opačný směr s chybějícími jízdními řády
18) Nová 
foto 07 - stanoviště zastávky
19) Novoměstská 
foto 16 - stanoviště zastávky pro směr Vodojem nebo Neumannova
foto 17 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
20) Okružní, dolní 
foto 11 - stanoviště zastávky
21) Okružní, horní 
foto 12 - stanoviště zastávky
22) Okružní, rozc. Hamry 
foto 08 - stanoviště zastávky
23) Pilská nádrž 
foto 15 - stanoviště výchozí zastávky
foto 16 - stanoviště konečné zastávky (zjednodušený označník je na střeše přístřešku)
24) Strojírenská 
foto 19 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 20 - stanoviště zastávky pro dopravní směr sídliště 3
foto 21 - bližší pohled na stanoviště zastávky pro dopravní směr sídliště 3
25) Strojírenská, u mostu 
foto 01 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží (označník je před červenou tabulí)
foto 02 - detail označníku zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 03 - detail označníku zastávky pro směr sídliště 3 (chybí vylepený jízdní řád)
foto 04 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
26) Strojírenská, ŽĎAS 
foto 12 - stanoviště zastávky
27) Studentská 
foto 17 - stanoviště zastávky pro směr Vysočany nebo Wonkova
foto 18 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
28) Sychrova 
foto 15 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 16 - stanoviště zastávky pro směr Zelená hora
29) TOKOZ 
foto 34 - pohled přední stanoviště a zadní dvě stanoviště zastávky před podnikem TOKOZ
foto 35 - stanoviště zastávky pro směr na Pilskou nádrž
foto 36 - stanoviště zastávky pro směr od Pilské nádrže (stále uveden chybný název "Závod TOKOZ")
foto 37 - označník zastávky pro směr od Pilské nádrže (vedle chybného názvu zastávky jsou také stále nesprávně uvedeny navíc linky 1B a 1C, které odjíždí od podniku Tokoz)
foto 38 - přístřešek zastávky pro směr od Pilské nádrže (netřeba komentovat)
30) Vejmluvova 
foto 07 - stanoviště zastávky
31) Vnitřní 
foto 15 - vozidlo Mercedes při jízdě mezi zastávkami Vnitřní a Studentská
foto 16 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 17 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
32) Vodojem, Jamborova 
foto 13 - stanoviště zastávky
33) Wonkova 
foto 14 - stanoviště zastávky pro opačný směr (označník není zřízen!!!)
foto 15 - stanoviště zastávky pro směr na ulici Libušínská
34) Zámek 
foto 19 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž (zjednodušený označník je umístěn na lampě vedle brány zámku)
foto 20 - bližší pohled na stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
foto 21 - označník zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž (chybně uvedena čísla linek MHD - zde 1, 2 a 6 - dále chybí i tabule pro výlep jízdních řádů)
foto 22 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 23 - Mercedes-Citaro při jízdě mezi zastávkami Zámek a TOKOZ
foto 24 - Mercedes-Citaro na zastávce (směr jízdy Autobusové nádraží)
35) Zelená hora, hřbitov 
foto 09 - stanoviště zastávky
36) Žižkova 
foto 17 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 18 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
.

DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky