english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Fotogalerie MHD  

GALERIE FOTOGRAFIÍ 13 (ČERVEN 2013)

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Zde se opět můžete seznámit s novými fotografiemi z MHD ve Žďáru nad Sázavou, které byly pořízeny 8. 6. 2013 (první fotografie z Autobusového nádraží 17. 6. 2013).
Stejně jako u předešlých fotogalerií 1-12 se zde nachází kompletní aktualizovaná obrazová databáze VŠECH zastávek MHD. V této fotogalerii se nachází 92 fotografií, číslování fotografií navazuje na "Fotogalerii 12".
Již na všech stanovištích zastávek jsou zřízeny označníky tzv. městského provedení, pouze na nové zastávce Brněnská, Nákupní park byl instalován označník tzv. linkového provedení, i když zde zastavují pouze spoje linek MHD. Na zastávce Zámek pro směr na Pilskou nádrž není stále umístěna tabule pro výlep jízdních řádů, které jsou nelogicky vylepeny na stěně přístřešku zastávky pro opačný směr - v tomto se situace oproti předchozím rokům vůbec nezměnila!!! Ovšem oproti roku 2012 došlo u několika zastávek ke zlepšení odstraněním dříve vzpomínaných nedostatků. Kladně hodnotit je možné u dalších zastávek instalaci zcela nových označníků městského provedení. Záporně ovšem je třeba hodnotit neaktualizované jízdní řády linek 2A, 3A a 4B na většině dotčených označníků stanovišť zastávek (níže vzpomenuty pouze některé označníky, nikoliv všechny).
Fotogalerie slouží zejména pro každoroční aktualizaci karet zastávek v rámci interaktivní mapy.
UPOZORNĚNÍ:
Všechny fotografie jsou vlastnictvím provozovatele těchto internetových stránek.
V případě souhlasu s dalším šířením je třeba uvést internetovou (URL) adresu těchto stránek.
.

.
01) Autobusové nádraží 
foto 156 - celkový pohled na Autobusové nádraží, vpředu je stanoviště 1
foto 157 - stanoviště 2 (v popředí)
foto 158 - stanoviště 3
foto 159 - stav informačních materiálů ve vitrínách s informacemi o MHD
foto 160 - analogicky k předchozímu snímku
foto 161 - nová digitální tabule, zatím pouze s odjezdy spojů linkové dopravy
02) Bezručova, stadion 
foto 43 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 44 - detail označníku pro dopravní směr Autobusové nádraží (nepřelepen jízdní řád linky 2A)
foto 45 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
03) Bezručova, u pily 
foto 37 - detail označníku pro stanoviště směru Pilská nádrž (nepřelepen jízdní řád linky 2A)
foto 38 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
foto 39 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
04) Brněnská, Nákupní park 
foto 3 - stanoviště zastávky
05) Brněnská 
foto 37 - stanoviště zastávky pro směr z centra města
foto 38 - stanoviště zastávky pro směr do centra města
06) Brněnská, policie 
foto 18 - stanoviště zastávky
07) Brodská, obch. domy 
foto 33 - stanoviště zastávky pro směr od centra města
foto 34 - stanoviště zastávky pro směr do ulice Žižkova
foto 35 - detail označníku stanoviště zastávky pro směr od centra města (nepřelepen jízdní řád linky 4B)
08) Dagmarky 
foto 25 - stanoviště zastávky pro směr na sídliště 3
foto 26 - stanoviště zastávky pro směr do centra města
foto 27 - detail označníku zastávky pro směr ma sídliště 3 (nepřelepen jízdní řád linky 3A)
09) Havlíčkovo náměstí 
foto 39 - dočasně přesunuté stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 40 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž (v době stavebních prací)
foto 41 - přenosný označník stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
10) Horní 
foto 29 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží (v době stavebních prací)
foto 30 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
11) Jamská I 
foto 20 - pohled na stanoviště zastávky pro směr do centra
foto 21 - pohled na stanoviště zastávky pro směr na Brněnskou
12) Jamská II 
foto 16 - pohled na stanoviště zastávky pro směr do centra
foto 17 - pohled na stanoviště zastávky pro směr na Brněnskou
13) Jihlavská, ZDAR 
foto 37 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
foto 38 - detail označníku zastávky pro směr na náměstí (na tabulce s čísly linek chybí 3C)
foto 39 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 40 - detail označníku zastávky pro směr Autobusové nádraží (na tabulce s čísly linek chybí 3C)
14) Jihlavská, HETTICH 
foto 30 - pohled na stanoviště výchozí zastávky linek MHD číslo 1A a 5
foto 31 - pohled na stanoviště konečné zastávky linky MHD číslo 1A
foto 32 - detail označníku výchozí zastávky (na tabulce s čísly linek chybí 5)
15) Květná 
foto 32 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 33 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 34 - detail označníku a tabule pro výlep jízdních řádů stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží (nevyužita tabule pro výlep s možností výlepu až 6 jízdních řádů)
foto 35 - detail označníku tanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž (nevyužita tabule pro výlep s možností výlepu až 6 jízdních řádů)
16) Libušínská 
foto 27 - stanoviště zastávky
foto 28 - náhradní stanoviště zastávky před hotelem Jehla
17) Nádražní 
foto 25 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 26 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
18) Neumannova 
foto 37 - stanoviště zastávky pro směr k průmyslové škole
foto 38 - stanoviště zastávky pro opačný směr
19) Nová 
foto 13 - stanoviště zastávky
20) Novoměstská 
foto 30 - stanoviště zastávky pro směr Vodojem nebo Neumannova
foto 31 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 32 - označník stanoviště zastávky pro směr Vodojem nebo Neumannova
foto 33 - Mercedes Benz Conecto 4J8 1903 na stanovišti zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 34 - Mercedes Benz Conecto 4J8 1903 odjíždí ze stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 35 - Mercedes Benz Citaro 1J9 6414 na stanoviště zastávky pro směr Vodojem nebo Neumannova
foto 36 - předchozí snímek analogicky
21) Okružní, dolní 
foto 24 - stanoviště zastávky
foto 25 - označník zastávky (nepřelepen jízdní řád linky 4B)
foto 26 - Mercedes Benz Conecto 4J8 1903 na zastávce
22) Okružní, horní 
foto 23 - stanoviště zastávky
23) Okružní, rozc. Hamry 
foto 15 - stanoviště zastávky
24) Pilská nádrž 
foto 28 - stanoviště konečné zastávky (zjednodušený označník je na střeše přístřešku)
foto 29 - stanoviště výchozí zastávky
25) Strojírenská, u Hajčmanů 
foto 36 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 37 - stanoviště zastávky pro dopravní směr sídliště 3
foto 38 - označník stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží (nepřelepen jízdní řád linky 4B)
26) Strojírenská, u mostu 
foto 20 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 21 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
27) Strojírenská, ŽĎAS 
foto 18 - stanoviště zastávky
28) Studentská 
foto 32 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 33 - stanoviště zastávky pro směr Vysočany nebo Wonkova
29) Sychrova 
foto 30 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 31 - stanoviště zastávky pro směr Zelená hora
30) TOKOZ 
foto 57 - pohled přední stanoviště a zadní dvě stanoviště zastávky před podnikem TOKOZ
foto 58 - stanoviště zastávky pro směr na Pilskou nádrž
foto 59 - stanoviště zastávky pro směr od Pilské nádrže
foto 60 - označník stanoviště zastávky pro směr od Pilské nádrže (chybně navíc vylepen jízdní řád linky 6)
31) Vejmluvova 
foto 13 - stanoviště zastávky
32) Vnitřní 
foto 28 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 29 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
33) Vodojem, Jamborova 
foto 20 - stanoviště zastávky
foto 21 - detail označníku zastávky (nevyužita tabule pro výlep s možností výlepu až 6 jízdních řádů)
34) Wonkova 
foto 32 - stanoviště zastávky pro směr na ulici Libušínská
foto 33 - stanoviště zastávky pro směr na ulici Studentská
35) Zámek 
foto 46 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž (zjednodušený označník je umístěn na lampě vedle brány zámku)
foto 47 - detail stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž (navíc nesprávně uvedeno číslo linky 6)
foto 48 - zastávkové jízdní řády pro směr Pilská nádrž jsou nelogicky vylepeny na stěně přístřešku stanoviště pro směr Autobusové nádraží
foto 49 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
36) Zelená hora, hřbitov 
foto 20 - stanoviště zastávky 
37) Žižkova 
foto 34 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 35 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
foto 36 - nový označník zastávky (chybí číslo linky 3B, nedostatečný počet tabulí pro výlep jízdních řádů, nepřelepen jízdní řád linky 4B)
.
FOTOGRAFIE RADKA PROKOPA
V následujícím přehledu jsou fotografie, které v roce 2013 pořídil pan Radek Prokop a které zaslal ke zveřejnění.
foto 1 - Mercedes Benz Citaro 1J9 6414 jako spoj linky 4B při odjezdu ze zastávky Autobusové nádraží (březen)
foto 2 - Mercedes Benz Citaro 1J9 6414 jako spoj linky 5 na zastávce Autobusové nádraží (březen)
foto 3 - testovací SOR (CN 10.5) 4E2 8645 (září)
foto 4 - Mercedes Benz Conecto 4J8 1903 při odjezdu z Autobusového nádraží (září)
foto 5 - přistavení vozidla Mercedes Benz Conecto 4J8 1903 na výchozí zastávku Autobusové nádraží spoje linky 2B (září)
foto 6 - setkání několika vozidel nasazovaných na spoje MHD (září)
foto 7 - další setkání vozidel, tentokrát pouze Mercedes Benz Citaro (září)
foto 8 - testování vozidla SOR CN9.5 na lince číslo 4B (listopad)
foto 9 - další fotografie tohoto vozidla (listopad)


DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky