english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Fotogalerie MHD  

GALERIE FOTOGRAFIÍ 10 (ČERVEN 2010)

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Zde se opět můžete seznámit s novými fotografiemi z MHD ve Žďáru nad Sázavou, které byly pořízeny 11. 6. 2010.
Stejně jako u předešlých fotogalerií 1-9 se zde nachází kompletní aktualizovaná obrazová databáze VŠECH zastávek MHD. V této fotogalerii se nachází 96 fotografií, číslování fotografií navazuje na "Fotogalerii 9".
Již na všech stanovištích zastávek jsou zřízeny označníky tzv. městského provedení (naposledy na zastávce Wonkova pro směr Studentská). Na zastávce Zámek pro směr na Pilskou nádrž není stále umístěna tabule pro výlep jízdních řádů, které jsou nelogicky vylepeny na stěně přístřešku zastávky pro opačný směr - v tomto se situace oproti předchozím rokům vůbec nezměnila!!! Stejně tak stále chybí tabule s čísly linek MHD u označníků pro obě stanoviště zastávky Strojírenská, u mostu.
Fotogalerie slouží zejména pro každoroční aktualizaci karet zastávek v rámci interaktivní mapy.
UPOZORNĚNÍ:
Všechny fotografie jsou vlastnictvím provozovatele těchto internetových stránek.
V případě souhlasu s dalším šířením je třeba uvést internetovou (URL) adresu těchto stránek.
.

.
01) Autobusové nádraží 
foto 134 - celkový pohled na Autobusové nádraží, vpředu je stanoviště 2
foto 135 - stanoviště 3 (v popředí)
foto 136 - stanoviště 4
foto 137 - informační vitríny (na vyvěšených materiálech se projevuje "zub času")
foto 138 - odstavené vozidlo Mercedes Benz Citaro (1J0 4815)
foto 139 - informační tabule s odjezdy spojů linek
foto 140 - vozidlo Mercedes Benz Citaro (1J0 4815) najíždějící na spoj linky 5
02) Bezručova, stadión 
foto 35 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 36 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
03) Bezručova, u pily 
foto 26 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž
foto 27 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 28 - "zapomenutá" svislá dopravní značka "Zákaz zastavení" před původním stanovištěm zastávky pro dopravní směr Pilská nádrž (od roku 2003 o cca 150 metrů posunuto)
04) Brněnská 
foto 27 - stanoviště zastávky pro směr z centra města
foto 28 - stanoviště zastávky pro směr do centra (označník stále nesprávně umístěn na začátku zastávkového zálivu)
foto 29 - detail označníku zastávky pro směr do centra města (na tabulce s čísly linek chybí 3C)
foto 30 - detail označníku zastávky pro směr z centra města (na tabulce s čísly linek také chybí 3C)
foto 31 - označník zastávky pro směr do centra města, kde se projevuje "zub času"
05) Brněnská, policie 
foto 13 - stanoviště zastávky
foto 14 - vybudované nové stanoviště, které však není v souladu s ČSN (krátká vzdálenost od okružní křižovatky)
foto 15 - detail z předchozího snímku, patrny i vodorovné prvky pro nevidomé
06) Brodská 
foto 26 - stanoviště zastávky pro směr od centra města
foto 27 - stanoviště zastávky pro směr do ulice Žižkova
07) Dagmarky 
foto 18 - stanoviště zastávky pro směr do centra města
foto 19 - stanoviště zastávky pro směr na sídliště 3
foto 20 - detail označníku zastávky pro směr na sídliště 3 (na tabulce s čísly linek chybí 1D)
08) Havlíčkovo náměstí 
foto 28 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 29 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 30 - detail označníku pro směr Pilská nádrž (vandalizmus)
09) Horní 
foto 22 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
foto 23 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 24 - detail označníku stanoviště zastávky pro směr na náměstí
10) Jamská I 
foto 10 - pohled na stanoviště zastávky pro směr do centra
foto 11 - pohled na stanoviště zastávky pro směr na Brněnskou
foto 12 - chybějící číslo linky 5 na označníku stanoviště zastávky pro směr do centra a chybějící jízdní řád linky 5
foto 13 - na tabuli pro výlep jízdních řádů označníku stanoviště zastávky pro směr na Brněnskou jsou vylepeny jízdní řády linky 5 pro oba opačné směry
11) Jamská II 
foto 07 - pohled na stanoviště zastávky pro směr do centra (nesrozumitelná zde je svislá značka Parkoviště)
foto 08 - pohled na stanoviště zastávky pro směr na Brněnskou
foto 09 - na označníku stanoviště zastávky pro směr do centra chybí číslo linky 5
12) Jihlavská, ZDAR 
foto 24 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 25 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí
foto 26 - jízda vozidla Mercedes Benz Citaro na lince 2A směrem za zastávku Brněnská, policie (1J9 6414)
foto 27 - detail označníku zastávky pro směr Autobusové nádraží (na tabulce s čísly linek chybí 3C)
foto 28 - detail označníku zastávky pro směr na náměstí (na tabulce s čísly linek opět chybí 3C)
13) Jihlavská, HETTICH 
foto 23 - pohled na stanoviště výchozí zastávky linky MHD číslo 1A
foto 24 - pohled na stanoviště konečné zastávky linky MHD číslo 1A
14) Květná 
foto 24 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 25 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
15) Libušínská 
foto 24 - pohled na zastávku (označník je za keřem u přístřešku)
16) Nádražní 
foto 19 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 20 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
17) Neumannova 
foto 29 - stanoviště zastávky pro směr k průmyslové škole
foto 30 - stanoviště zastávky pro opačný směr
foto 31 - detail označníku stanoviště zastávky pro směr od průmyslové školy - stržené jízdní řády
18) Nová 
foto 10 - stanoviště zastávky (nepovolené stání v prostoru zastávky)
19) Novoměstská 
foto 23 - stanoviště zastávky pro směr Vodojem nebo Neumannova
foto 24 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 25 - označník stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží (nedostatečná tabulka s čísly linek)
20) Okružní, dolní 
foto 18 - stanoviště zastávky
21) Okružní, horní 
foto 16 - stanoviště zastávky
22) Okružní, rozc. Hamry 
foto 12 - stanoviště zastávky
23) Pilská nádrž 
foto 22 - stanoviště konečné zastávky (zjednodušený označník je na střeše přístřešku)
foto 23 - stanoviště výchozí zastávky
24) Strojírenská 
foto 26 - stanoviště zastávky pro dopravní směr Autobusové nádraží
foto 27 - stanoviště zastávky pro dopravní směr sídliště 3
foto 28 - jízda vozidla Mercedes Benz O 405 směrem ze sídliště 3 na zastávku (2J7 1847)
25) Strojírenská, u mostu 
foto 12 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 13 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 14 - detail označníku zastávky pro směr sídliště 3 - chybí tabule s čísly linek MHD
foto 15 - detail označníku zastávky pro směr Autobusové nádraží  - chybí tabule s čísly linek MHD
26) Strojírenská, ŽĎAS 
foto 15 - stanoviště zastávky (nedostatečně přístupný prostor zastávky)
27) Studentská 
foto 23 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 24 - stanoviště zastávky pro směr Vysočany nebo Wonkova
foto 25 - vozidlo Mercedes Benz O 405 při jízdě ve směru Autobusové nádraží (2J7 1850)
28) Sychrova 
foto 21 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 22 - stanoviště zastávky pro směr Zelená hora
29) TOKOZ 
foto 46 - pohled přední stanoviště a zadní dvě stanoviště zastávky před podnikem TOKOZ
foto 47 - stanoviště zastávky pro směr na Pilskou nádrž (stále uveden chybný název "Závod TOKOZ")
foto 48 - stanoviště zastávky pro směr od Pilské nádrže (také stále uveden chybný název "Závod TOKOZ")
foto 49 - označník stanoviště zastávky pro směr od Pilské nádrže (stále neodstraněna čísla linek 1B a 1C)
foto 50 - vozidlo Mercedes Benz O 405 při jízdě od Pilské nádrže (2J7 2059)
30) Vejmluvova 
foto 10 - stanoviště zastávky
31) Vnitřní 
foto 22 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 23 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
32) Vodojem, Jamborova 
foto 17 - stanoviště zastávky
33) Wonkova 
foto 24 - stanoviště zastávky pro směr na ulici Libušínská
foto 25 - stanoviště zastávky pro směr Studentská
foto 26 - detail označníku zastávky pro směr Studentská (přehledná čísla linek)
34) Zámek 
foto 32 - stanoviště zastávky pro směr Autobusové nádraží
foto 33 - stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž (zjednodušený označník je umístěn na lampě vedle brány zámku)
foto 34 - detail stanoviště zastávky pro směr Pilská nádrž
foto 35 - zastávkové jízdní řády pro směr Pilská nádrž jsou nelogicky vylepeny na stěně přístřešku stanoviště pro směr Autobusové nádraží
35) Zelená hora, hřbitov 
foto 15 - stanoviště zastávky 
foto 16 - přední strana označníku poškozená vandaly (stále neopraveno)
foto 17 - zadní strana označníku poškozená vandaly (opět stále neopraveno)
36) Žižkova 
foto 24 - stanoviště zastávky pro směr sídliště 3
foto 25 - stanoviště zastávky pro směr na náměstí (z důvodu objízdné trasy prakticky vyloučen snímek bez projíždějících vozidel)
.

DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky