MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky
......english..Kurze Information in Deutsch.....
.......... ..Úvodní stránka / Praktické rady a informace / Další praktické rady a informace..
.
 CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD 
.
 PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE 
.
 KONTAKT A DISKUZE 
.
 ZAJÍMAVOSTI Z MHD 
.
 ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ 
.

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001

.
..
INFORMACE O SPOJENÍ MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ NA LEDĚ
"DRAGON BOAT RACE ON ICE"
(ZÁVOD KVŮLI OTEPLENÍ ZRUŠEN 16. 2. 2019, 19. 1. 2019, RYCHLOBRUSLAŘSKÝ OVÁL U ZIMNÍHO STADIONU)
.
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Návštěvníci této společenské akce, kteří přijedou do Ždáru nad Sázavou autobusem na místní autobusové nádraží nebo vlakem na místní železniční stanici, mohou využít pro přemístění k místu festivalu či zpět městskou hromadnou dopravu.
Aby odpadla nutnost listovat těmito obsáhlými stránkami, byla sestavena tato strana se stručnými informacemi.
UPOZORNĚNÍ:
Tato stránka neslouží jako pozvánka na uvedenou akci. Informaci o programu a další podrobnosti najdete na oficiální internetové pozvánce.
Pozor: Sledujte rovněž podrobnosti o změnách v provozu a objížďkách.
.

.
ÚVODNÍ INFORMACE:
Bude se jednat o cestu jedním spojem (tedy bez přestupu) mezi zastávkami MHD "Autobusové nádraží" a "Pilská nádrž".
V systému MHD se do vozidel nastupuje celý den předními dveřmi, vystupuje se všemi (lépe zadními) dveřmi.
CENÍK JÍZDNÉHO - TARIF:
dospělá osoba
14,- Kč
děti od 6-ti do 15-ti let
7,- Kč
pes mimo schranu 
7,- Kč
1 kus zavazadla 
7,- Kč
Poznámka: jízdenky se zakupují přímo u řidiče autobusu, známé papírové jízdenky do odbavovačů nejsou zavedeny - také je zbytečné si zakupovat čipovou Platební odbavovací kartu v hodnotě 150,- Kč plus kredit.
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA (VÝBĚR):
- děti do 6-ti let,
- osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P,
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, včetně invalidního vozíku,
- představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci ústavního soudu),
- kočárky s dítětem,
- držitelé průkazu PTP (pracovně technický prapor) MV ČR,
- členové konfederace politických vězňů
- důchodci - přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení),
- vdovy po účastnících odboje (držitelé osvědčení).
DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ:
Majitelé mobilních telefonů mohou využít i wapové stránky MHD Žďár nad Sázavou, pokud zadají adresu http://mhd-zr.xf.cz/wap.
Přímo na Autobusovém nádraží se nachází 2 informační tabule (levá tabule, pravá tabule), obsahující většinu informací z těchto internetových stránek.
VÝŇATEK Z JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD:
Poznámka: Spoje odjíždějící z Autobusového nádraží jsou výchozí, spoje v opačném směru na Autobusovém nádraží vždy končí.

CESTA NA MÍSTO ZÁVODŮ
Sobota 16. 2. 2019, 19. 1. 2019, směr jízdy ze zastávky "Autobusové nádraží" na zastávku "Wonkova":
Linka 4: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v hodinovém taktu od 5:50 do 19:50, doba jízdy na zastávku Wonkova je 11 minut
Linka 8: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v hodinovém taktu od 6:40 do 20:40, doba jízdy na zastávku Wonkova je 17 minut
Sobota 16. 2. 2019, 19. 1. 2019, směr jízdy ze zastávky "Autobusové nádraží" na zastávku "Bezručova, stadion":
Linka 2: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v hodinovém taktu od 6:40 do 20:40, doba jízdy na zastávku Bezručova, stadion je 11 minut
Linka 5: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží ve dvouhodinovém taktu od 8:15 do 18:15 (kromě spoje v 14:15), doba jízdy na zastávku Bezručova, stadion je 21 minut
Linka 6: Odjezdy za zastávky Autobusové nádraží v 9:10, 13:10 a 14:10, doba jízdy na zastávku Bezručova, stadion je 23 minut

CESTA ZPĚT
Sobota 16. 2. 2019, 19. 1. 2019, směr jízdy ze zastávky "Wonkova" na zastávku "Autobusové nádraží":
Linka 4: Odjezdy za zastávky Wonkova v hodinovém taktu od 6:01 do 20:01, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 16 minut
Linka 8: Odjezdy za zastávky Wonkova v hodinovém taktu od 6:57 do 20:57, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 11/13 minut
Sobota 16. 2. 2019, 19. 1. 2019, směr jízdy ze zastávky "Bezručova, stadion" na zastávku "Autobusové nádraží":
Linka 2: Odjezdy za zastávky Bezručova, stadion v hodinovém taktu od 8:07 do 21:07, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 11 minut
Linka 5: Odjezdy za zastávky Bezručova, stadion ve dvouhodinovém taktu od 8:30 do 18:30 (kromě spoje v 14:30), doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 11 minut
Linka 6: Odjezdy za zastávky Bezručova, stadion v 10:04, 14:04 a 14:54, doba jízdy na zastávku Autobusové nádraží je 23 minut

.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Uzel "Autobusové nádraží"
-.Aktuality, změny jízdních řádů
-.Pravidelný provoz MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Garantované bezbariérové spoje
-.Seznam zrychlených spojů
-.Další praktické rady a informace
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
.