Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Změny v provozu a uzavírky MHD Žďár nad Sázavou
Na této straně jsou uvedeny nejdříve informace o současných nebo nedávných změnách v provozu nebo uzavírkách. Poté následují informace o předpokládaných změnách do konce aktuálního roku.

Změny v provozu a uzavírky:

Od 5. srpna 2021 do 30. srpna 2021 kvůli opravě ulice Bezručova pro spoje linek 1, 2, 3, 5, 6 a 7 zrušeny zastávky Wonkova (pro spoj 2 linky 1), Bezručova, stadion (pro směr z města), Vnitřní a Květná; jako náhradní zastávka je zastávka Wonkova.

Zbývající předpokládané změny v MHD v roce 2021 (neúplnost seznamu vyhrazena):

  • (NEPOTVRZENO) dne 28. 8. 2020 od 11:15 do 16:30 zrušena z důvodu konání 19. ročníku mezinárodního závodu Pilman Triatlon 2021 zastávka Pilská nádrž a obě stanoviště zastávky TOKOZ u silnice III/35016; místo toho lze využít první stanoviště zastávky TOKOZ před podnikem, nejblíže k silnici III/35016
  • (NEPOTVRZENO) ve dnech od 30. 8. 2021 do 6. 9. 2021 včetně zrušeny zastávky MHD Libušínská (pro spoje linek číslo 1, 4, 5 a 8), Libická (pro spoje linek číslo 3 a 8, částečně 1) a Sázavská (pro všechny spoje linek, zrušeno bez náhrady) z důvodu konání tradiční pouti; jako náhradní zastávky za zastávku Libušínská budou u linky číslo 1 zastávka Studentská, u linky číslo 4 zastávky Wonkova a Žižkova, u linky 5 zastávka Havlíčkovo náměstí a u linky 8 zastávka Wonkova; jako náhradní zastávky za zastávku Libická budou u linek 3 a 8 zastávka Brodská,obch.domy a u linky číslo 1 pro spoj číslo 2 zastávka Brodská,obch.domy (pro spoje 3 a 5 linky číslo 1 bude zrušen druhý průjezd zastávkou Libická)
  • možnost rekonstrukce ulice Vysocká s očekávaným vlivem na provoz MHD
  • možnost rekonstrukce křižovatky Vysocká-Wonkova-Neumannova s očekávaným vlivem na provoz MHD
  • možnost zřízení stanoviště zastávky Brněnská, policie pro směr od centra
  • možnost rekonstrukce ulice Jihlavská s očekávaným vlivem na provoz MHD
  • možnost zřízení nové zastávky na ulici Dolní (2 stanoviště)
  • možnost zahájení výstavby okružní křižovatky ulic Jihlavská a Chelčického