Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Změny v provozu a uzavírky MHD Žďár nad Sázavou
Na této straně jsou uvedeny nejdříve informace o současných nebo nedávných změnách v provozu nebo uzavírkách. Poté následují informace o předpokládaných změnách do konce aktuálního roku.

Změny v provozu a uzavírky:

Od 16. 11. 2018 od 10:30 do 17. listopadu 2018 včetně kvůli uzavírce ulice Studentská z důvodu úpravy křižovatky ulic Wonkova-Studentská-Vysocká zrušeny zastávky Studentská (zrušeno pro spoje linek číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) a Wonkova (zrušeno pro spoje linek číslo 4 a 8); jako náhradní zastávky využity zastávky Wonkova (náhradní pro spoje linek číslo 1, 2, 3, 5, 6 a 7) a Libušínská a Neumannova (náhradní pro spoje linek číslo 4 a 8).

Zbývající předpokládané změny v MHD v roce 2018 (neúplnost seznamu vyhrazena):