Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Změny v provozu a uzavírky MHD Žďár nad Sázavou
Na této straně jsou uvedeny nejdříve informace o současných nebo nedávných změnách v provozu nebo uzavírkách. Poté následují informace o předpokládaných změnách do konce aktuálního roku.

Změny v provozu a uzavírky:

Od 13. 8. 2018 do 10. 10. 2018 z důvodu uzavírky ulice Neumannova změny provozu u linek MHD číslo 3, 4, 5, 6 a 8; na lince 3 zrušená zastávka Neumannova nahrazena zastávkou Havlíčkovo náměstí a zrušená zastávka Novoměstská nahrazena zastávkou veřejné linkové dopravy Convent; na linkách 4 a 6 zrušená zastávka Neumannova nahrazena zastávkou Studentská; na lince 8 zrušené zastávky Neumannova, Novoměstská a Vodojem, Jamborova nahrazeny zastávkami Havlíčkovo náměstí a Horní; na linkách MHD číslo 3, 4, 5, 6 a 8 využity objížďkové jízdní řády.

Zbývající předpokládané změny v MHD v roce 2018 (neúplnost seznamu vyhrazena):