Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Tarifní podmínky MHD Žďár nad Sázavou

s platností od 1. 1. 2018Jednoduché jízdné

platba hotově
platba kartou
osoba nad 15 let
14,- Kč
10,-Kč
děti od 6-ti do 15-ti let 
7,- Kč
5,- Kč
pes mimo schránu
7,- Kč
5,- Kč
1 kus zavazadla
7,- Kč
5,- Kč
Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem, který vystaví dopravce nebo platným cestovním pasem.

24 hodinová jízdenka

osoba nad 15 let
40,- Kč
děti od 6-ti do 15-ti let 
20,- Kč
Platnost jízdenky, vydávané řidiči při nástupu do prvního spoje, je 24 hodin od času vydání. Jízdenkou se cestující prokazuje řidiči dalšího spoje vždy při každém novém nástupu do vozidla (v době platnosti jízdenky).
Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu průkazem, který vystaví dopravce nebo platným cestovním pasem.

Odbavovací karty /čipové bezkontaktní/

Seniorská (adresná, nad 70 let) – bezplatná přeprava – jízdním dokladem je odbavovací karta
Studentská (adresná, pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol) – měsíční kupon v ceně 110,- Kč, čtvrtletní kupon v ceně 300,- Kč, roční kupon v ceně 990,- Kč – jízdním dokladem je odbavovací karta
Zlevněná (adresná, pro občany v plném invalidním důchodu nebo starobním důchodu) – měsíční kupon v ceně 110,- Kč, čtvrtletní kupon v ceně 300,- Kč, roční kupon v ceně 990,- Kč – jízdním dokladem je odbavovací karta
Občanská (adresná) – měsíční kupon v ceně 220,- Kč, čtvrtletní kupon v ceně 600,- Kč, roční kupon v ceně 1980,- Kč – jízdním dokladem je jízdenky a odbavovací karta
Držitele zlaté Jánského plakety (adresná, pro držitele zlaté Jánského plakety) – bezplatná přeprava – jízdním dokladem je odbavovací karta
Přenosná (anonymní) – jízdním dokladem je jízdenka; bezplatný přestup do 30 min. od času vydání 1. jízdenky, jízdním dokladem v případě přestupu je odbavovací karta + 1.jízdenka + přestupní jízdenka
Časové jízdenky (kupony) pouze formou adresné odbavovací karty.
Časové jízdenky (kupony) neplatí v linkách příměstské veřejné linkové dopravy!

Čipové karty - ceník služeb

Vystavení karty 150 Kč
Změna druhu karty 30 Kč
Zablokování karty 30 Kč
Odblokování karty 0 Kč
Ověření posledních 5 operací jako elektronické peněženky 100 Kč
Úprava karty pro možnost platby u dopravců zapojených v clearingu 10 Kč
Zjištění zůstatku na kartě 0 Kč
Vrácení hotovosti elektronické peněženky u funkční karty 50 Kč
Poskytnutí informace o zpracovávání osobních údajů držitele karty 0 Kč
Zakoupení plastového pouzdra na kartu 17 Kč


Bezplatná přeprava:

• děti do 6-ti let
• osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem držitele průkazu ZTP-P
• držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, včetně invalidního vozíku
• představitelé státní moci (poslanci, senátoři, soudci Ústavního soudu)
• důchodci nad 70 let na základě seniorské odbavovací karty
• kočárky s dítětem
• držitelé průkazu PTP (pracovně technický prapor) MV ČR
• členové konfederace politických vězňů
• držitelé průkazky vydané Městským úřadem ve Žďáru nad Sáz. pro majitele zlaté plakety prof. Jánského (jen do 31.3.2012, poté odbavovací karta)
• důchodci - přímí účastníci odboje (držitelé osvědčení)
• vdovy po účastnících odboje (držitelé osvědčení)


Cestování bez platného jízdního dokladu a přirážky:

Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem (jízdenkou, předepsaným průkazem, odbavovací kartou), je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat svoji totožnost.
U adresných odbavovacích karet je v případě pochybnosti o totožnosti povinen prokázat svoji totožnost nebo bude postupováno podle § 18a odst 2, písm. d) zák, 111/94 Sb. v platném znění.
Přirážku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby, za znečištění vozidla, za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.
ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek v MHD Žďár nad Sázavou takto:
a) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem činí výše přirážky  500,- Kč,
b) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného činí výše přirážky 100,- Kč,
c) pro případ nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečistění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících nebo obtěžování cestujících činí výše přirážky  500,- Kč.