Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Internetové odkazy k MHD  a městuInternetové odkazy

POZOR: Všechny odkazy se otevírají v samostatném okně. Popis odkazu předchází vlastnímu odkazu, najetím na vlastní odkaz se již nezobrazí jeho popis.

Vývoj jízdních řádů MHD Žďár nad Sázavou: http://www.mhdzr.xf.cz
Městský úřad Žďár nad Sázavou: http://www.zdarns.cz
Informace o MHD na stránkách MěÚ Žďár nad Sázavou: http://www.zdarns.cz/online-sluzby/jizdni-rady-mhd
Vyhledávání spojení ve žďárské MHD: http://jizdnirady.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni
Městská hromadná doprava v České republice: http://www.doprava.cx
Regionální informační systém pro Žďár n. S. a okolí: http://e-zdar.wz.cz
Stránka pro příznivce MHD Žďár nad Sázavou: http://www.aleskorabek.webnode.cz/mhd-zdar-nad-sazavou
Sdružení dopravních podniků České republiky: http://www.sdp-cr.cz
Stránky SVT a ČESMAD Bohemia o MHD v ČR: http://www.busportal.cz
Žďár nad Sázavou (informace o městě): http://zdar.wz.cz
MHD Žďár nad Sázavou - oficiální stránky dopravce: http://www.zdar.cz
DP-Kontakt - odborný měsíčník o MHD v Praze: http://www.dpp.cz/dp-kontakt
SPŽ - Internetový magazín o MHD: http://spz.logout.cz/mhd
Hromadná doprava v ČR - rozcestník: http://www.doprava.cz
K-Report (český dopravní server): http://www.k-report.net
Ministerstvo dopravy České republiky: http://www.mdcr.cz
Další internetová stránka o MHD Žďár nad Sázavou: http://www.spvd.cz/?p=cz/zdarnadsazavou/zdarnadsazavou.html
Webová kamera - Havlíčkovo náměstí: http://kamerky.wz.cz/j1
Informační a turistické centrum Žďár nad Sázavou: http://www.zamekzdar.cz
Encyklopedie Wikipedia (vyhledejte "MHD Žďár nad Sázavou"): http://cs.wikipedia.org
Doprava ve Žďáru nad Sázavou: http://www.dopravavezdare.cz
Stránky Občanského sdružení Budoucnost, Žďár nad Sázavou: http://www.budoucnost.nazory.cz
Další fotogalerie MHD Žďár nad Sázavou: http://www.mestskadoprava.net/galeria/index.php?/category/2233
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého: http://www.zelena-hora.eu
Několik fotografií autobusů na žďárském autobusovém nádraží: http://www.mhdvmb.wz.cz/10z/10zzdar.htm
Městská policie Žďár nad Sázavou: http://www.horacko.com/mpzr
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře: http://www.santini.cz/cz/zdar-nad-sazavou
Aktualizace IDOS pro Smartřády (včetně MHD Žďár nad Sázavou): http://www.chaps.cz/ke-stazeni-aktualizace-idos-smart.asp
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou: http://www.muzeumzdar.cz
Fotografie z MHD Žďár nad Sázavou: http://www.citytrans.info/foto/index.php?cat=37
Fotografie z MHD Žďár nad Sázavou a okolí města: http://igisek.rajce.idnes.cz/MHD_ZDAR_nadherna_krajina_na_Vysocine
Fotografie autobusů Mercedes-Benz Citaro z MHD Žďár nad Sázavou: http://seznam-autobusu.cz/seznam/?&dopravce=ZDAR&ntyp=Citaro
Další fotografie z MHD Žďár nad Sázavou a linkových autobusů: http://honza121ludvik.rajce.idnes.cz/MHD_Zdar_nad_Sazavou
Videa na YouTube od uživatele "ahorag": 1, 2, 3, 4, 5, 6
Popis a fotografie MHD Žďár nad Sázavou: http://www.fotodoprava.com/zdar.htm
MHD Žďár nad Sázavou na Facebooku (jiný správce, není spojitost s tímto webem): https://www.facebook.com/MHD.Zdar
MHD Žďár nad Sázavou - benefity pro dárce krve: http://www.prodarce.cz/mhd-ve-zdaru-nad-sazavou-zdarma
MHD Žďár nad Sázavou - stručná informace: http://www.mhdinfo.cz/?p=zdar-nad-sazavou
Videa z MHD Žďár nad Sázavou na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWw-HLKIgwD2V9yspN8sVZQ
Národní památkový ústav - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého: http://www.npu.cz/sights/kostel-zelenahora
Oficiální internetové stránky MHD: http://www.mhdzdar.cz
Odjezdy spojů MHD ze zastávek: http://mhdzdar.kdyprijede.cz
Fotografie linkových autobusů a autobusů MHD Žďár nad Sázavou: http://kalvik.rajce.idnes.cz/autobusy_ZDAR_a.s.
UNESCO - Žďár nad Sázavou: http://www.unesco-czech.cz/zdar-nad-sazavou/predstaveni
Zámek Žďár nad Sázavou: http://www.atlasceska.cz/kraj-vysocina/zamek-zdar-nad-sazavou
Turistická informace o poutním kostelu sv. Jana Nepomuckého: https://www.czecot.cz/turisticky-objekt/4444_zelena-hora-poutni-kostel-sv-jana-nepomuckeho-zdar-nad-sazavou
Virtuální prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého: http://www.virtualczech.cz/kraj-vysocina/42-r-nad-szavou-zelen-hora
Poliklinika Žďár nad Sázavou: http://www.poliklinikazr.cz
Fotografie autobusů MHD Žďár nad Sázavou: http://autobusy.g6.cz/index.php?cat=13