Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Informace o platebních odbavovacích (čipových) kartách MHD Žďár nad Sázavou
Již od září 2003 mohou cestující ve vozidlech MHD Žďár nad Sázavou používat k odbavení bezkontaktní čipovou kartu a hradit tímto jízdné a dovozné.
Zcela zásadně se tím změnil způsob odbavování cestujících starších 70 let, jímž jako doklad k nárokování bezplatné přepravy v MHD Žďár nad Sázavou dříve sloužil občanský průkaz. Bezplatná přeprava osobám starších 70 let je totiž umožněna pouze na základě tzv. Seniorské odbavovací karty.
Bezplatná přeprava držitelů zlaté Jánského plakety je umožněna pouze na základě tzv. Odbavovací karty pro držitele zlaté Jánského plakety.
U nárokování ostatních skupin bezplatné přepravy (zejména ZTP a ZTP/P) dle platného tarifu s využitím průkazů nedochází ke změně. Přeprava je umožněna po předložení příslušného průkazu.
Klasické tištěné časové jízdenky a původní průkazy pro MHD Žďár nad Sázavou jsou zrušeny, vše je nahrazeno tzv. Studentskými, Zlevněnými a Občanskými odbavovacími kartami.
Pro odbavení jednotlivých jízd pak i nadále cestující použije platbu v hotovosti, platbu kartou ve formě elektronické peněženky nebo může využít Přenosné karty.
Vpravo je příklad čipové karty pro MHD Žďár nad Sázavou. Čipová karta je podle druhu barevně odlišena (zde Seniorská odbavovací karta) a obsahuje identifikační údaje o držiteli (jméno a příjmení, číslo karty a fotografii držitele). Rozměry karty (zhruba 2:3) jsou následující: výška 54,0 mm, délka 85,5 mm a tloušťka: 0,8 mm. Držitel čipovou kartu může získat (za poplatek 17 Kč) v plastovém pouzdře.

Podmínky získání čipové karty

Karty můžete získat v informační kanceláři v ulici Nádražní 465/15 ve Žďáru nad Sázavou.
U adresných karet (tedy s výjimkou Přenosných odbavovacích karet) je nutné vyplnit žádost/smlouvu na vydání bezkontaktní čipové karty, zaplatit potřebný obnos (150 Kč) a do 7 pracovních dnů bude karta držiteli vystavena. Přenosné odbavovací karty mohou být vystaveny na počkání.
Pro vyplnění žádosti/smlouvy je nutné předložení požadované hotovosti, požadovaných dokladů podle typu karty (občanský průkaz) a aktuální fotografie 3,5*4,5 cm, která je po oskenování žadateli vrácena.
Životnost karet je 10 let.

Jednotlivé typy karet

1) Seniorská odbavovací karta
Tuto kartu na jméno si musí vyřídit občané nad 70 let, kteří chtějí využívat možnosti bezplatné přepravy v rámci linek MHD. Karta bude žadateli vystavena na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu, fotografie a úhradě poplatku za vystavení karty. Jedná se o kartu nepřenosnou (na jméno), opravňující k bezplatné přepravě v rámci MHD Žďár nad Sázavou. Kupon je platný po dobu platnosti karty (10 let). Na kartu lze nabít kredit do elektronické peněženky.

2) Studentská odbavovací karta
Nepřenosná odbavovací karta pro žáky základních škol a studenty středních a vysokých škol, která nahradila původní klasické tištěné časové jízdenky zlevněné a průkazy k těmto jízdenkám. Je určena žákům a studentům navštěvujícím pravidelně v denním studiu školní zařízení. Karta bude žadateli vystavena na jméno na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu, fotografie a úhradě poplatku za vystavení karty. Za žadatele do 15 let předkládá občanský průkaz jejich zákonný zástupce společně s rodným listem dítěte. Žáci základních škol nemusí dokládat potvrzení o studiu. Studenti středních a vysokých škol musí předkládat potvrzení o studiu každý nový školní rok a při vystavení nové karty, nejpozději však při placení kuponu na nový rok. Po ukončení studia nebo dovršení 26-ti let je držitel povinen požádat o změnu na Přenosnou kartu nebo Občanskou kartu.
Karta, vystavená na jméno,  slouží jako časová jízdenka měsíční zlevněná, jejíž cena odpovídá platnému, schválenému tarifu. Časové období nemusí být totožné s měsícem kalendářním, ale může být tzv. plovoucí. Bude nastaveno podle požadavku cestujícího od požadovaného dne na jeden měsíc (např. od 14. 9. od 0:00 do 13. 10. do 24:00). Aktivuje se po zaplacení tzv. kuponu. Karta umožňuje nahrání kuponů na dvě období současně (po sobě bezprostředně navazujících). Tzn., že cestující si předplatí jízdenku na 2 měsíce najednou nebo si kupon na další požadovaný měsíc zaplatí v průběhu nebo po skončení platnosti posledního kuponu. Na kartu lze nabít časový kupon i kredit do elektronické peněženky.

3) Zlevněná odbavovací karta
Nepřenosná odbavovací karta je určena pro osoby, jimž byl přiznán starobní nebo plný invalidní důchod, která nahradila původní klasické tištěné časové jízdenky zlevněné a průkazy k těmto jízdenkám. Karta bude žadateli vystavena na jméno na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu, fotografie, úhradě poplatku za vystavení karty a doložení dokladu o přiznání plně invalidního důchodu nebo potvrzení o starobním důchodu nebo potvrzení o pobírání starobního důchodu nebo dokladu o přijetí starobní důchodové částky.
Karta, vystavená na jméno, slouží jako časová jízdenka měsíční zlevněná, jejíž cena odpovídá platnému, schválenému tarifu. Časové období nemusí být totožné s měsícem kalendářním, ale může být tzv. plovoucí. Bude nastaveno podle požadavku cestujícího od požadovaného dne na  jeden měsíc (např. od 14. 9. od 0:00 do 13. 10. do 24:00). Aktivuje se po zaplacení tzv. kuponu. Karta umožňuje nahrání kuponů na dvě období současně (po sobě bezprostředně navazujících). Tzn., že cestující si předplatí jízdenku na 2 měsíce najednou nebo si kupon na další požadovaný měsíc zaplatí v průběhu nebo po skončení platnosti posledního kuponu. Na kartu lze nabít časový kupon i kredit do elektronické peněženky.

4) Občanská odbavovací karta
Nepřenosná odbavovací karta nahradila původní klasické tištěné časové jízdenky a průkazy k těmto jízdenkám. Je určena pro nestudující osoby, které cestují MHD pravidelně a chtějí i nadále využívat výhod měsíční časové jízdenky. Karta bude žadateli vystavena na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu (u cizinců pasu), fotografie a úhradě poplatku za vystavení karty.
Karta, vystavená na jméno, slouží jako časová jízdenka měsíční, jejíž cena odpovídá platnému, schválenému tarifu. Časové období nemusí být totožné s měsícem kalendářním, ale může být tzv. plovoucí. Bude nastaveno podle požadavku cestujícího od požadovaného dne na  jeden měsíc (např. od 14. 9. od 0:00 do 13. 10. do 24:00). Aktivuje se po zaplacení tzv. kuponu. Karta umožňuje nahrání kuponů na dvě období současně (po sobě bezprostředně navazujících). Tzn., že cestující si předplatí jízdenku na 2 měsíce najednou nebo si kupon na další požadovaný měsíc zaplatí v průběhu nebo po skončení platnosti posledního kuponu. Na kartu lze nabít časový kupon i kredit do elektronické peněženky.

5) Odbavovací karta pro držitele zlaté Jánského plakety
Tuto kartu na jméno si musí vyřídit držitelé zlaté Jánského plakety, kteří chtějí využívat možnosti bezplatné přepravy v rámci linek MHD. Karta bude žadateli vystavena na základě vyplněné žádosti/smlouvy po předložení platného občanského průkazu, fotografie, úhradě poplatku za vystavení karty a předložení dokladu o získání zlaté Jánského plakety. Jedná se o kartu nepřenosnou (na jméno), opravňující k bezplatné přepravě v rámci MHD Žďár nad Sázavou. Kupon je platný po dobu platnosti karty (10 let). Na kartu lze nabít kredit do elektronické peněženky.

6) Přenosná odbavovací karta
Anonymní Přenosná karta je určena pro osoby, které cestují MHD nepravidelně a chtějí získat výhodu možnosti přestupu na kteroukoliv linku MHD v době 30 minut od prvního nástupu, možnost dobití karty v autobusech a možnost využití této karty ve všech autobusech na všech linkách ZDAR, a.s. (funguje jako elektronická peneženka).
Cestující si na kartu vloží zálohu ve výši minimálně 50,- Kč. Z této zálohy je pak jízdné odečteno při uskutečnění přepravy. Na displeji pokladny se nejdříve zobrazí celkové jízdné a následně zůstatek na kartě. Na vydaném jízdním dokladu jsou pak podrobně vypsány všechny placené tarify a zůstatek.

Ceník služeb

Vystavení karty 150 Kč
Změna druhu karty 30 Kč
Zablokování karty 30 Kč
Odblokování karty 0 Kč
Ověření posledních 5 operací jako elektronické peněženky 100 Kč
Úprava karty pro možnost platby u dopravců zapojených v clearingu 30 Kč
Zjištění zůstatku na kartě 0 Kč
Vrácení hotovosti elektronické peněženky u funkční karty 50 Kč
Poskytnutí informace o zpracovávání osobních údajů držitele karty 50 Kč
Zakoupení plastového pouzdra na kartu 17 Kč

Kombinování karet

Všechny typy adresných nepřenosných karet lze současně používat i jako elektronickou peněženku. Čerpání nabité částky v elektronické peněžence není časově omezeno. Tato možnost je výhodná v případě, když chcete ze své karty platit jízdné s možností přestupu za svoje spolucestující. Stačí k tomu, aby jste si na kartu kromě kuponu vložili zálohu a z této karty je Vám příslušné jízdné podle Vašeho požadavku odečteno při uskutečnění přepravy. Je zajištěno odbavování čipovou kartou na všech linkách ZDAR, a.s. a tím máte možnost využití Vaší karty ve formě elektronické peněženky i mimo MHD Žďár nad Sázavou.

Průběh odbavení kartou

Cestující si na kartu vloží zálohu ve výši minimálně 50,- Kč. Z této zálohy je pak jízdné odečteno při uskutečnění přepravy. Na displeji pokladny pro cestující se nejdříve zobrazí celkové jízdné a následně zůstatek na kartě. Na vydaném jízdním dokladu jsou pak podrobně vypsány všechny důležité informace a zůstatek kreditu na kartě.
U adresných karet Seniorských, Studentských, Zlevněných a Občanských s nahraným kuponem stačí kartu přiblížit ke čtecímu zařízení pokladny. Čtecí zařízení potvrdí signálem rozsvícené zelené šipky platnost operace a cestující je tímto odbaven. Jízdním dokladem je karta, jízdenka se nevydává. Daňový doklad o zaplacení měsíční jízdenky obdržíte při placení kuponu. Při zjištění zneužití jinou osobou se jedná o jízdu bez platného jízdního dokladu s povinností zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému podle smluvních přepravních podmínek.
V případě, že cestující chce některou z adresných karet použít k platbě za spolucestující a má na kartě nabitou zálohu (finanční hotovost), požádá řidiče o platbu kartou a oznámí počty a typy požadovaných jízdních dokladů - poté obdrží požadovanou jízdenku. V tomto případě obdrží přestupní jízdenku. Pozor, jízdním dokladem je nejen karta, ale i obě jízdenky - cestující je povinen předložit je ke kontrole. Neprokáže-li se všemi těmito doklady, jedná se o jízdu bez platného jízdního dokladu.
Při platbě v MHD samostatnou přenosnou odbavovací kartou přiloží cestující kartu ke čtečce karet (nemusí ji vyndávat z pouzdra) a oznámí řidiči platbu přenosnou kartou a počty a typy požadovaných jízdních dokladů. Cestující obdrží jízdenku, která je v tomto případě jízdním dokladem společně s kartou. Při přestupu pak řidiči oznámí platbu přenosnou kartou a znovu přiloží kartu ke čtečce karet - přestup však již oznamovat nemusí. Platnost operace je potvrzena rozsvícením zelené šipky a je vydána přestupní jízdenka. Jízdním dokladem je karta a obě jízdenky. Neprokáže-li se všemi těmito doklady, jedná se o jízdu bez platného jízdního dokladu.
Povinností cestujícího je si obdržené jízdní doklady zkontrolovat a případnou reklamaci uplatnit ihned. Po více jak pěti minutách není možné reklamovanou jízdenku stornovat.

Výhody:

Jednotlivá doporučení a doplnění: