Přechod na kmenové stránky http://www.mhd-zr.xf.cz

"Blind friendly" verze internetových stránek pro zrakově postižené

Cestování v rámci MHD Žďár nad Sázavou (navigace)
Na této straně je uveden rozdělovník (navigace) na jednotlivé pododkazy pro získání informací o cestování MHD. Žádný z odkazů se neotevírá v samostatném okně.

Navigace odkazů k cestování v rámci MHD